Biokjemi, oppgaver


Jeg har en lab-rapport som skal leveres snart, og sliter med noen siste oppgaver. Håper noen kan hjelpe meg.

1) Beregn konsentrasjonen av p-nitrofenol i løsningene 1 til 6 i mM og i nmol/ml.
Vis et eksempel på utregning under.
En av løsningene er 5 mikroliter p-nitrofenol, 50 mikroliter glycinbuffer og 945 mikroliter vann.

2) Du har en 200 mM NaCl-løsning i vann som du fortynner 20 ganger. Hva er NaCl konsentrasjonen i den fortynnede løsningen? Hvor mange gram NaCl inneholder 50 ml av den fortynnede løsningen?

Håper noen kan hjelpe med dette :)
Replies

1) Konsentrasjon er c=n/V Som du ser har du sum volum 1000 mikroliter. Du må altså vite hvor mang mol p-nitrofenol du har. Konsentrasjonen av den må altså være oppgitt på en eller annen måte. Her er den ikke oppgitt.

2) Fortynning, bruk:

c1 x V1 = c2 x V2

Du fortynner 20 x altså: V2 = 20 V1

Da får du: c1 x V1 = c2 x 20 V1 forkort så får du:

c2 = c1/20

50 mL av denne inneholder: nNaCl = c2 x 50 x 10-3L
n må du så omgjøre til masse, det klarer du!
Tusen takk for svarbigsmile
Tror jeg fikk det til nå.
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av kjellms

1) Konsentrasjon er c=n/V Som du ser har du sum volum 1000 mikroliter. Du må altså vite hvor mang mol p-nitrofenol du har. Konsentrasjonen av den må altså være oppgitt på en eller annen måte. Her er den ikke oppgitt.

2) Fortynning, bruk:

c1 x V1 = c2 x V2

Du fortynner 20 x altså: V2 = 20 V1

Da får du: c1 x V1 = c2 x 20 V1 forkort så får du:

c2 = c1/20

50 mL av denne inneholder: nNaCl = c2 x 50 x 10-3L
n må du så omgjøre til masse, det klarer du!7 år senere har jeg samme oppgave (oppgave 1). Konsentrasjonen til p-nitrofenol er merket med 1 mM.

Har jeg forstått deg riktig om jeg gjør det slik som dette:

Ant. mol p-nitrofenol: cV --> 0,001 M * 0,00005 L = 5*10^-8 mol

Mol per liter: n/V --> 5*10^-8 mol / 0,001 L = 5*10^-5 M

Og så gjøre svaret om til 0,05 mM og 5000 nmol/ml?
Årsaken til at du har fått et generelt svar her er at det er umulig for oss (meg iallfal) å forstå hva oppgaven går ut på, annet enn at det antakelig gjelder fortynning. Uklart ble det fordi du også skrev konsentrasjonen i nmol/mL. Men nå ser jeg at det faktisk er nanomol/milliL som menes.

Forslagene dine:

Første ser ok ut hvis du har regnet ut stoffmengden (n) i 50 mikroliter 1 mM løsning.

Og det andre er jo samme mengde, men nå i 1 mL (etter fortynning kanskje?). Og det tilsvarer 0,05 mM (eller 0,05 mmol/L).

Men det siste tallet ditt blir jo alt for stort 1 nmol = 1 *10-9 mol. Husk at millimolar er pr liter. men nå skal du regne pr mL (1/1000 av volumet).

Om du ikke liker å telle 0-er før og etter komma i slike tall så kan du jo prøve å stille det opp trinnvis slik (litt telling av sifre unngår du ikke):

C = 0,05 mM = 0,05 mmol/L = (50000 nmol/L)/1000 mL/L = 50 nmol/mL
Du ser at L kan forkortes bort og du får nanomol pr milliliter. Du må dele på 1000 fordi du skal ned i 1 mL. Tallet kan også oppgis som 50000 nM (nanomolar).

Der fins også konvertere om du fortrekker det: http://www.endmemo.com/sconvert/nmol_mlum.php f. eks.

Der er flere. Du kan også bruke betegneslen mikromolar, da må bokstaven my brukes. 50 nmol/mL = 50 micromol/L = 0,05 mM