sopp


Hei. jeg lurer på når soppen oppstod. i forhold til eksempen cyano bakterien, alger osvsmile
Replies

Kf,

Ja, den som visste det. Fossiler som KAN være sopp (dvs. algesopper), daterer seg tilbake til kambrium. Sikre fossiler er fra ordovicium. Sannsynligvis oppsto sopp mye seinere enn alger. Grønnalgene er 2 milliarder år gamle, blågrønnbakterier (cyanobakterier) over 3 milliarder år, de eldste bakterier 3,5 milliarder år. - Så ut fra dette, er ikke soppene så gamle. De utvikla seg sannsynligvis i ferskvann.

Klaus