Replies

Folkeaksjon for bevaring av Ekebergskogen i Oslo
http://www.underskrift.no/vis.asp?Kampanje=2984
Del denne linken på facebook siden din, send den til dine venner!
Skriv under!
------------------------------------------------------------
En informativ video som jeg fant på Eddi sin side på facebook med video om Ekebergskogen -
på tur med Silje Nergaard og Kari Jaquesson
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0lmVaHTnW3k#!
------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=6Kbe-syCiV0
Tormod Burkey, som har doktorgrad i økologi og vernebiologi fra Princeton University
------------------------------------------------------

Debatt - og informasjonsmøte om Ekebergskogen på Litteraturhuset http://www.youtube.com/watch?v=q0g1dJOkWNs&feature=related
---------------------------------------------------------
Oslo Kommune, Ekebergskogen, Skulpturpark
Beboer med video på youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=e5wYVu_7CIw&NR=1

Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
Nå man først begynner med søk.......
Kanskje disse skulle lenkes sammen?
http://www.biologforeningen.org/enbiolog/topic.asp?TOPIC_ID=24105
------------------------------------------
Ekebergskogen lever ennå!
http://karijaquesson.blogg.no/1317559828_ekebergskogen_lever_e.html
------------------------------------------------
Folketog til forsvar for Ekebergskogen
http://naturvernforbundet.no/noa/nyheter/folketog-til-forsvar-for-ekebergskogen-article24442-2147.html
--------------------------------------------------
Hakkespett ekebergskogen
http://www.youtube.com/watch?v=MXbbyccfrvU
-------------------------------------------------
Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen
Det offisielle nettstedet for Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen. Folkets mening skal bli hørt i denne saken. Vi vil bevare Oslos siste sentrumsnære skog fra å bli skulpturpark med masseturisme. En skulpturpark kan bygges opp hvor som helst, men vil ødlegge denne uberørte naturperlen.

http://folkeaksjonen.wordpress.com/
---------------------------------------------------
Totalfredet natur
Hvordan skal Ekebergskogen naturreservat skjøttes? Naboen til skulpturparken skal få en plan.

Naturreservatet

Det meste skråner mot sørøst, fra 10 til 115 meter over havet.
Ekstremt høyt mangfold av busker og trær og 400 plantearter – 18 av disse rødlistet.
Viktig geologisk område med bergarter med en aldersforskjell på en milliard år.
Plantelivet er fredet, med unntak av sopp og bær.
Opprettet juni 2008. 385 dekar stort.
Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
Oslo kommuneEkeberg Skulpturpark

http://www.ekebergskulpturpark.oslo.kommune.no/grunnlagsdokumenter/
Skisseprosjekt for Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg. Bjørbekk & Lindheim m.fl., 15. januar 2010.
>>Last ned pdf-fil (51 MB) [NB: I Firefox kan det hende innstillingene må endres til å åpne pdf-filer i Adobe Acrobat for å få sett filen.]
Last ned oppdatert rapport (57 mb) med Byantikvarens arkeologiske registreringer i planområdet for Ekeberg Skulptur- og kulturminne.

Bildet til venstre viser skålgroper fra tidligere tiders jordbrukssamfunn.

Oversiktskart, arkeologiske funn


Landskaps- og kulturmiljøanalyse for Ekebergsletta med omkringliggende skogsområder. Asplan Viak, Januar 2009
Last ned pdf-fil:
>>DEL 1: Beskrivelse (45,3 MB)
>>DEL 2: Analyse, og DEL 3: Premisser (22,2 MB)

Kartlegging av naturverdier på Ekeberg (bl.a. BioFokus, fuglefauna)
>>Last ned pdf-fil (7,3 MB)


Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
Har noen kartlagt sopp i området denne sesongen eller før?
Edderkopper?
Glenn, dette er vel en jobb for dere to.smile

Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
Det kommer vel ikke som en veldig stor overraskelse at de milde gavene fra Ringnes ikke var helt det likevel. Nå ønsker han betaling for å la folk gå inn i oslofolkets egen Ekebergskog:

http://www.dagsavisen.no/kultur/sier-nei-til-betaling-i-ringnes-parken-1.361321
Og det neste er vel at det blir for dyrt å drifte skulpturparken - sikkerhet +++. Og siden området allerede er konvertert fra skog til park, kan det vel være greit å bygge boliger? Det er der de store pengene ligger. Dette har kanskje vært planen hele tiden.