Sign In  Register

 

Forkortninger på rødlista


På artsobs. så brukes det muligens norske forkortninger for statusene for arter på rødlista, f.eks NE... Disse forkortningene finner jeg ikke igjen når jeg sjekker forklaringer på rødlista på f.eks wikipedia. Noen som har gidd til å dele en link, evt forklare hva de forskjellige betyr?

Trond

Glad amatør!
http://public.fotki.com/cactus
Replies

Hvis du slår opp i selve rødlista (PDFen) finner du forklaring til alle kategoriene.
NE = Not Evaluated -> Ikke vurdert

John Martin
Siden John Martin åpenbart var litt travel:

Eg har leita lenge og vel, men finn ikkje ut kva ZZ betyr. Har fått det på nokre av registreringane mine. Nokon som kan svare på det?
Jeg finner heller ikke ut av hva ZZ skal bety. Det ser ikke ut til å være noen kategori i Rødlista, så det kan være noe internt i Artsobservasjoner?

Mens vi venter på at de som bruker denne markeringen svarer, kunne det kanskje bli lettere å forstå om vi fikk et eksempel på bruken av ZZ.

AA
Eg prøvde no å gjere eit søk i artsobs for å få opp artar merka med ZZ, og då var det faktisk ein søkemulighet på rødlistekategori. Og der stod det i tillegg til dei andre kategoriane ZZ som betyr "Ikke rødlistet". Så då fann eg det ut likevel. Men eg lurer likevel litt på korfor nokre artar får denne kategorien. Skulle jo tru at alle dei som ikkje er nær trua osv og som ikkje står på rødlista då kjem under kategorien "Ikke rødlistet". Litt uforståelig... Kanskje nokon kan forklare det?
Jeg vet ikke hva svaret er, men gjetter på at det er en teknisk årsak til at "ikke rødlistet" har fått en egen betegnelse. Det kan være et felt i et dataprogram, hvor det forventes at hver art har en tobokstavers kombinasjon (og det blir kluss i systemet om arten ikke har det). Men altså: dette er en gjetning.
Eg veit heller ikkje sikkert kva ZZ har for rolle. Men lista mi med ZZ i 2014 er desse:
1. rød fluesopp Amanita muscaria var. muscaria
2. reddikmusserong Tricholoma stiparophyllum
3. Brisklav Lecanora elatina
4. bjørkekullsopp Annulohypoxylon multiforme
5. slåttestarr Carex nigra var. nigra
6. frøfjellrapp Poa alpina var. alpina
7. håret bergskrinneblom Arabis hirsuta var. hirsuta
8. buevinterkarse Barbarea vulgaris var. arcuata
9. strandstjerneblom Stellaria crassifolia var. brevifolia
10. snøbær Symphoricarpos albus var. laevigatus
11. skognesle Urtica dioica var. holosericea
12. prakttoppklokke Campanula glomerata var. 'Superba'
13. bukettklubbe Metatrichia vesparia

Eg trur at det kan vere ein art som er raudlistevurdert, ofte med LC som resultat, men så er det underartar osb. som vi har å gjere med, og desse er ikkje vurdert på raudlista.
Tenkte også på å spørre om hva ZZ betyr, om det er noen som har en mer nøyaktig forklaring på forkortelsen/betydningen?

Jeg rapporterer omtrent bare insekter, men har rapportert ganske mange med ZZ som rødlistestatus. Merket meg at ALLE arter av Ichneumonidae har denne rødlistestatusen (untatt en art, Agriotypus armatus!).

Tror selv at ZZ benyttes om arter der det er mye usikkerhet tilknyttet til systematikken, f.eks. for den artsrike slekten Ichneumon så er det mye usikkerhet i forhold til hvordan artene skal skilles og hvilke arter som er gode arter eller ikke (mye pga. seksuell dimorfisme). Det er nesten umulig å si hvilken hanner og hunner som tilhører samme art uten grundige studier (flere arter er kun beskrevet fra bare det ene kjønnet). Artsinndelingen avhenger også av hvilken litteratur man følger. Det virker som det er uenighet mellom spesialistene om hva er den "rette" systematikken for Ichneumonidae, noen følger eldre systematikk fortsatt mens andre følger den nyere systematikken.
Det er også enkelte slekter av tovinger som har mange ZZ-arter, men jeg har ikke satt meg nok inn i systematikken til disse til at jeg har noen teori om hvorfor de har denne statusen.

ZZ brukes nok også for underarter (som nevnt tidligere i denne tråden), siden disse ikke blir rødlistevurdert (vurdering er kun for artsnivå).

Geir Ø.