Mugg på blomsterpotter ?


Jeg har diskutert med noen venner om det er mugg eller kalk som legger seg som et belegg på terrakotta blomsterpottene. Jeg tror det er næringssalter og kalk. En annen tror det er mugg. Med andre ord: Er dette biologi eller kjemi ?


Hilsen Tutta
Replies

Dette er høyst sannsynlig kjemi: Belegget på pottene skyldes vann som trenger ut gjennom porene i den brente leira (så framt det ikke er plastpotter). Når vannet fordamper, krystalliseres saltene og danner en hvit skorpe. Saltene er stort sett av kalsium, magnesium og kalium av typen karbonat, sulfat og fosfat. Vi skal ikke se bort fra at det også fins mugg der, da vannet som siver ut inneholder mye oppløst organisk næring som sammen med saltene gir god grobunn for sopp. - Riktig svar er kanskje begge deler, men det vi først og fremst ser er kjemien.

Klaus

Klaus Høiland
Avdeling for botanikk og plantefysiologi
Biologisk institutt
P.b. 1045 Blindern
N-0316 Oslo