Er jeg polygam ?


I disse julebordstider er det hett stoff i mediene med utroskap. Jeg har sett påstander om at ingen pattedyr er monogame og at "det er vitenskaplig bevist at vi mennesker ikke er født monogame, og at det derfor er helt naturlig å være utro!"

Jeg føler meg egentlig monogam jeg. Er jeg bare en miljøskadd stakkar ?


Replies

Det er flere arter av pattedyr som i hovedsak er monogame, selv om flertallet er polygyne (dvs. at hannen kan pare seg med flere hunner). Våre nærmeste "slektninger", sjimpansene, er polygyne. Det er sannsynlig at polygyni har vært relativt utbredt hos mennesket i evolusjonær sammenheng. Forplantningssystemene til mange arter av pattedyr er imidlertid fleksible, og avhengige av de økologiske forholdene. En art har altså ikke nødvendigvis ett gitt forplantningssystem.

Men denne påstanden dreier seg etter min mening ikke bare om å bruke atferdsøkologi. Når slike påstander opptrer i media, kommer de ofte i en "klassisk" filosofisk sammenblanding av spørsmål om hvordan ting er, og hvordan de bør være, dvs. vi kommer inn på etikk (som ikke er mitt fagfelt). De fleste er enige om at mennesket er født relativt fleksibelt, at det har mulighet til å velge. Ser vi på ulike kulturer, er det liten tvil om at det er stor variasjon i forplantningssystemer. Innen vår vestlige kultur er det i dag ikke lovlig med formell polygyni (man kan ikke være lovlig gift med to koner), og som regel er det heller ikke sosialt akseptert (selv om mange dessverre ikke er så nøye på utroskap). Når man inngår en "sosial kontrakt" med et menneske man setter høyt, vil det i hvert fall etter undertegnedes mening være klart mest høyverdig å være trofast!


AtleM