Klorofyll og enzym...


Hei smile
Jeg sitter og sliter med biologien, igjen...
Det jeg lure på denne gangen er:
- Hvordan er et enzym bygget opp?
- Hvilke stoffer er viktige i oppbyggingen av klorofyll?
På forhånd takk for hjelpen bigsmile
Hilsen Opel, en svært dedikert fan wink
Replies

(1) litt avhengig av hva en mener med "bygget opp".
- Det enkleste svaret er at siden enzymer er proteiner, så er de bygget opp som andre proteiner (dvs. av aminosyrer ved hjelp av peptidbindinger, med en definert primærstruktur og deretter foldet i en bestemt sekundærstruktur, og av og til satt sammen av flere ulike komponenter i en tertiærstruktur)
- Et litt mer avansert svar er at den viktigste egenskapen til et enzym er at det et eller annet sted på overflaten av proteinet er et aktivt sete - et område der substratet bindes og reaksjonen skjer. Det aktive setet er ofte (på grunn av foldingen) satt sammen av flere ulike (adskilte) partier av popypeptidkjeden. Funksjonen til det aktive setet er bestemt av egenskapene til sidegruppene til de aminosyrene som befinner seg der - om de er apolare, polare eller ladde.

(2) også her er det litt avhengig av i hvilken betydning man mener (oppbyggingen) - om man mener strukturen (hva klorofyll består av) eller dannelsesmåten (hvordan klorofyll blir dannet). Så spørsmålet må presiseres litt før det kan svares på...
Oppgaven lyder:
Eleven skal kunne vite hvilke oppgave klorofyll har, og vite hvilke stoffer som er viktige i oppbygningen av dette pigmentet.
Det står ikke noe om læreren vil at vi skal svare på om det gjelder strukturen eller dannelsesmåten...
Da velger jeg å forstå det slik at det er strukturen som menes (hva klorofyll består av), og ikke danneslesmåten.
Det er flere former for klorofyll, som skiller seg i til dels ganske iøynefallende detaljer (bl.a. har klorofyll a, b og d en lang "hale" som klorofyll c ikke har). Men det viktigste for alle typer klorofyll er at den sentrale delen av molekylet er en tetrapyrrolring (porfyrin) der et magnesiumatom sitter "klemt" (chelatert) mellom fire nitrogenatomer.

http://no.wikipedia.org/wiki/Klorofyll
Takk skal du ha smile