Blåhval


Åh, jeg lurer: hvis blåhval slåss. Kan de da drepe hverandre? Hvis den ene blåhvalen setter seg på den andre på grunt vann?
Replies

Hvis Arkimedes har rett, må hvalen hoppe et godt stykke inn på land for at oppdrifta skal bli liten nok.

Sualk