Fjerning av siv
Her lese ein stad at dersom ein klipper sivet under vatn-nivå - eit par-tre år etter kvarandre - vil sivet dø (drukne) ?? er det riktig ?
Nokon som veit om sivklippemaskin (kjøp)- hugsar det var eit firma i sverige, men har missta adressa.

-----------------------
Det du kan - er enkelt.
Replies

For meg ser dette ut som helt naturlig gjengroing på grunn av at sjøen er grunn. Altså slik det skal være. Slik mange av våre myrer er dannet. Hvorfor vil du ha det bort?

Jeg vil tro at klipping/undervannsslått vil være svært arbeidskrevende og et sisyfosarbeid som må fortsettes i det uendelige. Og å fjerne rota til problemet -at sjøen er grunn - krever mudring/utgraving, noe som vil være et stort og miljømessig tvilsomt prosjekt.

[Bare for ordens skyld - dette er ikke siv i den botaniske betydningen av ordet, dvs. ikke planter som heter siv i floraer - dette er antakelig en av de store starrartene (men vanskelig å se sikkert på bildet). Men i dagligtalen kaller vi jo alle slike grasliknende planter som voksert vått for "siv". Og siden det opplagt er den primære betydningen av ordet, må vi nok leve med en slik dobbeltbetydning.]
Hvis dette er den samme myra du vil kultivere for ørret skjønner jeg ikke helt poenget, la nå slike naturlig fisketomme tjern få være fisketomme!

Mvh Irvin
Eg har av grunneigar fått spørsmålet - då eg er i overkant interessert i sportsfiske - og sidan eg ikkje veit alt (sarkasme) - so tenkte eg det vart lurt å spørje her... (har spurt før - om andre ting ... med godt resultat).
Erfaring er å lære av eigne eller andres feil. Men ein kan og spørje på førehand - og (dermed) unngå å gjere feil.
Spørsmålet står fortsatt ubesvart. Påvirkar klipping veksten til "sivet" - eller er det dødt/evihetsarbeid.
"Siv" er vel det same som Jeep (i bilverden) - eller Kango i verktøyjungelen :-)

-----------------------
Det du kan - er enkelt.
Min gjetning er at det er et sted midt imellom effekt og evighetsarbeid. Det vil selvsagt være synlig i ukene etter klippinga, og muligens vil gjenveksten være begrenset seinere samme sesong, men om det vil ha påvirket hva som skjer neste sesong, er jeg mindre sikker på. Her er det to faktorer som virker inn: fotosyntese og røttenes mulighet for å få oksygen. Det skal godt gjøres å forhindre plantenes mulighet til fotosyntese totalt, og det betyr da at næringstilgangen til jordstengler og røtter på bunnen burde være sikret. Men i den grad forholdene på bunnen er anaerobe (dvs. oksygenmangel), så vil fjerning av bladmassen som raker opp over vannet minske plantas mulighet for å transportere oksygen ned til røttene. Det vil kunne bety at de "kveles".

Hva som vil skje i praksis, er mer et erfaringsspørsmål, det kan jeg ikke svare på.

Men: mitt motsprøsmål står også ved lag: hvorfor i all verden skulle man ønske å gjøre det i et fint, sunt, produktivt våtmarksmiljø??
Helofytter "drukner" ikke, de er tilpasset et liv i vann. Men på den annen side er de lik andre planter: kutter du vegetative deler hele tiden trives de dårligere og vokser mindre.

Å "sulte dem ut" er nok et sisyfosarbeid. Skal det monne må bunnen bearbeides. Det duger ikke bare å kutte plantene.

Forøvrig holder jeg med Jan. Disse plantene hører hjemme i et velbalanseret økosystem og grunneieren er neppe interessert i å få en grønn suppe av alger istf. "sivet"?
Tenkte på fotosyntesen ja ... men ikkje veit eg. Ser på austlandet har dei drive med dette lenge (2008) - der kan eg sikkert få erfaringssvar.
Kvifor ein skal kultivere ? Viss du er sportsfisker og ikkje ønsker å misse ein/to sluker pr dag (fort 100.-) så må det takast nokre grep. Heile sivet skal ikkje vekk. Det skjuler masse småinnsekt/vatndyr som er "kjekt-å-ha" for fisken og hans levegrunnlag. (Ikkje godt svar - men sånn er det:-))

-----------------------
Det du kan - er enkelt.
Sportsfisket kan gjerne oppleve noen begrensninger for min del. Det er en forferdelig uting å ta seg til rette i naturlige økosystemer og forringe dem bare for å få lov til å drive en hobby... evilevilevil
I Danmark har høsting av siv vært et tema i årevis, her er en dansk veiledning:
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/640442EC-B8CD-4639-8AEE-55B13301057D/0/Vejledning_groedeskaering.pdf

Ellers støtter jeg Jan og nfoto: Sportsfiskere får finne seg i å tilpasse seg miljøet. Selv fisker jeg i Nitelva/Øyeren og vet alt om å sitte fast i sivet. Det blir dyre fiskertongue

Hvorfor ikke fiske fra kano eller "bellyboat"? Fisken trives gjerne inne i "graset", og da kan du fiske fra utsiden av graskanten. Et annet alternativ er vel meite. Da koster det i det minste ikke en formue å forlise kroken.

AA
Det danskene driver med, og som likner det man gjør i UK, er å kutte undervannsvegetasjonen. Dette for å øke vassdragets evne til å transportere vann, dvs. unngå vannstandshevinger og flommer. Kantskjæring er mindre ønskelig, da vegetasjonen langs breddene virker som et biologisk filterings- og renseanlegg og holder tilbake fururensende stoffer.

Slåmaskiner som kan gå i våtmark eller i vann finnes det en rekke modeller av, mer eller mindre fantasifulle/vellykkete sådanne. En enkel løsning er å bruke skjær fra en slåmaskin satt 90 grader og feste dette i baugen på en liten båt.

Her er etpar eksempler på maskineri som er i bruk. Virkningsgraden er ikke imponerende (jeg har sett dem i aksjon flere steder), men de bråker jo fælt og folk får følelsen at "noe gjøres" - man tar grep (sic).
http://doroteamekaniska.se/doroklippare.html
Enkle klipparar :-)

Som tidl nemnt har dette vore gjort på austlandet - får spørje der - etter erfaringar - takk for svar :-)


-----------------------
Det du kan - er enkelt.