Engelsk ord for koplingsgruppe


Hei, tittelen sier alt. Er det noen som vet det engelske ordet for koplingsgruppe (i forbindelse med DNA)?

Er det et begrep som faktisk brukes eller er det et utrykk man bruker i boka for å gjøre den mer pedagogisk?
Replies

'Koblingsgruppe' er et forholdsvis "gammelt" uttrykk og ble brukt mer før, tror jeg, muligens før man ble klar over at det var synonymt med kromosom. På engelsk heter det 'linkage group'.

Ordet brukes jo først og fremst i forbindelse med overkrysninger og utregning av rekombinasjonsfrekvenser. Før moderne DNA-sekvensering var dette den eneste måten å få dannet seg en oppfatning av allelenes/genenes avstand og rekkefølge på kromosomet.

hotr
Det stemmer nok det du sier, fant i en oppdatert medisink ordbok:

"a set of two or more loci that have been shown by linkage analysis to be physically close in the genome but that have not yet been assigned to specific chromosomes. It is rapidly becoming an outmoded term."