Dompap


Hvorfor heter det dompap? De er jo så søte. Men dumme?
Replies

Hvorfor heter det dompap? De er jo så søte. Men dumme?

Siden kirken mistet sin maktfaktor en eller annen gang etter reformasjonen, og det er enda lenger siden Norge var katolsk, er betydningen av navnet "dompap" ikke åpenbar for allmennheten. Folk tror gjerne det har noe med "dum" å gjøre, men dompappen er verken dummere eller klokere enn sine artsfrender i finkefamilen. Skriv for all del ikke "dumpapp"!

Dompap kommer av "dom" som betyr domkirke og "pap" som kan stå for pave, pater, erkebiskop eller en annen høytstående kirkelig person. Pavestyre heter forresten papisme, og de som støttet paven under korstogene papister. Papa går forresten igjen i ordet "pappa". Hvorfor fuglen har fått dette navnet, skyldes først og fremst den knallrøde brystet, rødt er jo kardinalenes farge og ble benyttet mye i den katolske kirken. Til overmål kommer at dompappen har ei svart "hette" på hodet, som kan minne om ei munkehette. Folk har sett denne likheten lenge fordi dompap er et gammelt navn. Bruk av dompap på julekort er forholdsvis nytt og henger sammen med både julerød farge og at dompappen kommer på fuglebrettet om vinteren.

På latin heter den Pyrrhula pyrrhula etter pyrrhos = ild, ildrød (jm. ordet pyroman).

Fornøyd?

Klaus


Klaus Høiland
Avdeling for botanikk og plantefysiologi
Biologisk institutt
P.b. 1045 Blindern
N-0316 Oslo