Jod+spytt+stivelse


hva er rekasjonen når du blander disse 3 stoffene? Det blir en slags gul og blank farge, men jeg forstår ikke hvorfor. Noen som vet?

Mens jeg er her: hva skjer når jeg blander jod og vann?

MAGTHEMAN

magtheman
Replies

Spytt inneholdere enzymet amylase som bryter ned stivelse til glukose. Jod brukes til å påvise stivelse. Det blir blåfiolett reaksjon (egentlig fordi de store jod-atomene danner et farget kompleks med det kompliserte stivelsesmolekylet. Når spyttet har virket på stivelsen, er der bare glukose, og jodreaksjonen blir gul.

Når jod og vann blandes, får du en tynn, gulaktig løsning av I2 i vann. Jod er ikke lettløselig i vann. Elementet løser seg lette i sprit (brun farge) eller bensin (fiolett farge).
Logikken er litt annerledes.
Det er antakelig 20 år siden jeg har gjort dette selv, så akkurat hvordan det gjøres i praksis er jeg ikke lenger så sikker på, men prinsippet er i alle fall som følger:
Jodløsning er i seg selv brunaktig-gulbrun av farge.
Jod + stivelse gir en blåfarge. Det er en spesifikk fargereaksjon som brukes til å påvise stivelse. Forklaringa er at stiovelsepolymeret danner hule skrueformete strukturer der jodatomene blir sittende på rekke og rad inni - og dette er det som gir denne fargen (farge er jo ikke annet enn lysreflekterende egenskaper).
Men hvis en tilsetter spytt til stivelsen først, så får man ikke denne blåfargen, men den "vanlige" gulbrune jodfargen.
Årsaken er at spytt inneholder et enzym, amylase, som spalter stivelse til disakkarid (maltose). Dermed får en ikke den typiske stivelsesreaksjonen. Jod blir ikke sittende på samme måte når en har disakkarider og ikke stivelse.

Poenget er dermed ikke brunfargen, men fraværet av blåfarge!

Spm 2: jod (grunnstoffet) er omtrent ikke løselig i vann. Jod løses praktisk i kaliumjodidoppløsning eller i alkohol.
Dvs - ikke annerledes enn Klaus skriver, vi er samstemte her. Men vi har igjen klart å poste parallelt. Morn Klaus!
Ser at Klaus og jeg har noen detaljforskjeller - bl.a. om stivelsen blir spaltet til monosakkarid (glukose) eller disakkaris (maltose). Prinsippet er likevel det samme. Du kan sjekke videre selv ved å søke f.eks. i wikipedia.
Begrepet "kompleks" er et litt diffust begrep i kjemien. Det Jan beskriver er helt korrekt, og hva jeg mener med "kompleks" mellom jod og stivelse. Et kompleks kan i kjemien beskrives som en mer eller mindre løs sammensetning av molekyler hvor bindingene verken er kovalente eller ionebindinger, men ofte hydrogenbindinger eller delvise ionebindinger, eller at molekylene pga. av sin form fletter seg inn i hverandre (som jod og stivelse). Ofte har kompleksene sterkere farger enn de enkelte forbindelsene som utgjør komplekset. I uorganisk kjemi fins ofte komplekser mellom metallioner i transisjonsserien (f.eks. krom, mangan, jern, kobolt, nikkel, kopper, sink) og vann, ammoniakk, tiosulfat eller organiske stoffer.