Forekomst som bør vernes!


Etter funn av både bredt stubbehorn og smalt stubbehorn(store mengder!) og ikke minst den svært sjeldne soppen Moriolomyces descensae, mener jeg denne forekomsten bør vernes!
Hva mener biologene?

Replies

Det er svært uvanlig at enkeltforekomster av arter blir fredet (individvern). De artene du nevner tilsier ikke at det skal skje denne gangen heller.
For å få til et vern i skog, er det frivillig vern som gjelder, og da vil det i vurderingen bli vektlagt mye annet enn bare rødlistearter.

Stefan
Ok. takk for raskt svar.
Det ser ut til at forekomsten er i et "tidlig suksessjonstadie"? Da tror jeg fredning ikke vil være til særlig nytte. Stedet kommer til å gro igjen etter hvert. (Og i noen tilfeller har freding gjort vondt verre. Arter som er avhengig av beiting og annen slitasje har gått ut fordi slitasjen forsvant med fredinga.)

Om grunneieren kan antas å være av det velvillige slaget, kan du vel gjøre oppmerksom på hvilke herligheter eiendommen skjuler.

AA