Bærekraftig utvikling


Hei,

Jeg lurte på om noen kunne jeg hjelpe meg med å forklare noen kompetansemål fra læreplanen i naturfag VG1?

I et av læreplanene står det:
Velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan får for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet.
Forslag: Vann/matressurser, miljøutfodringer, avskoging av regnskogen, klima( Økt utslipp av klimagasser, økt temperatur)

I et annet:
gi eksempler på naturforvaltning og endring av naturmiljøer som får konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land.
Forslag: blir ikke dette litt av det samme som kompetansemålet over?

Jeg skjønner egentlig ikke helt hva som burde tas med i de to kompetansemålene.
Setter stor pris på tilbakemeldinger:)
Tusen takk.
Replies

Hei, alle lærebøker i naturfag går gjennom disse kompetansemålene...

Globale interessekonflikter - det kan være mellom iland og uland, eller områder i Afrika og sia der det er mangel på vann og andre nødvendige ressurser som er vitale for mennesker.

Vi vet at det er flere steder i verden der mangel på vann er et stort problem, som f.eks i India, Pakistan og Bangladesh.

Et annet konflikt kan være mellom myndigheter og urbefolkning, som f.eks samer, de har sine beiteområder, mens staten ønsker å bygge veier og vannkraftverk. Flere steder i verden hogges regnskogen for å mette verdens behov for tre som eik og teak.

For mye bruk av fornybare ressurser fører til global oppvarming....rest is story...cool

When men, even unknowingly, are to meet one day, whatever may befall each, whatever the diverging paths, on the said day, they will inevitably come together in the red circle.