Hypoteser, evolusjonsmekanismer.Hei, jeg er student som skal ha privatist eksamen i 3BI, jeg trenger hjelp til dette, håper dere kan hjelpe meg med dette??????? Takk.


En veninne av deg , som vi kaller anne, er plaget med " Blære katarr", det vil si en urinveisinfeksjon, som hun får tilbake flere ganger i året. Hun blir vanligvis bra på få dager hvis hun tar tabletter som inneholder to antibiotoka: trimetoprim og sulfametoxazol.

En veninne er sikker på at te av kjerrinrokk ( Equisetem arvense) hjelper, Hun forteller om mange som er blitt kvitt plagene sine etter å brukt slik te. Anne tviler på at denne folketradisjonen har noen verdi, og har mistenke om at de det gjelder, er blitt friske av andre grunner.

a). Foreslå et vitenskapelig eksperiment som kan gi et mest mulig pålitelig svar på om kjerrinrokk-te virker, og i så fall hvor nyttig eller eventuekt hvor skadekig slik te er, sammenligenet med antibiotika. Lag en hypotese , og gi en grundig forklarin på hvordan Anne selv, eller legemiddelindustrien, kan prøve ut hypotesen.

b). Hvis vi bruker det samme middelet mot bakterier over tid, kan bakterien bli motstandyktige( resistente) mot middelet. Gjør greie for hvordan en bakteriestamme kan utvikle resistens ved naturøig utvalg selv om ingen individ på forhånd er resistente , og forklar deretter hvordan et plasmid som bare ett eneste individ har, kan gjøre hele populasjonen resisten?

Fotosyntese og celleånding:::

c)Velg en grønn plante du kjenner fra dette økosystemet som eksempel. Bruk biologi kompitansen din til å vurdere hvordan endringer i ytre faktorer om høsten og vinteren virker inn på fotosyntesen for denne planten.

Noen av disse oppgavene er gamle eksamensoppgaver. Det vil være fint om derkunne svare så fullstendig så mulig på disse oppgavene. Takkkk!.

Replies

Dette blir litt for mye å spørre om på en gang. Det er ikke meningen at vi skal gi hele eksamensbesvarelser for deg, da lærer du jo heller ingenting.

Hvis du skal ha håp om å få svar på dette må du spørre enklere og jeg syns også det hadde vært en fordel om du viser at du kan tenke selv (kan du?). Hva tror du selv kan være gode svar ? Har du forslag?
Kjerringrokk eller åkersnelle har ingen særlig effekt mot blærekatarr. Det er sagt at te av åkersnelle skal virke urindrivende, men det gjelder mange andre planteutkok. Kanskje kaliuminnholdet har noe å si. Det går an å gjøre et forsøk. Under kontrollerte betingelser, f.eks. bestemt tid på døgnet og bestemt saltinntak, drikk en viss mengde vann, mål urinvolumet etter en bestemt tid. Gjør så det samme med samme mengde kjerringrokkte og samme tid. Etter noen forsøk burde man raskt kunne konstatere om åkernsnelle har den ønskete virkning eller ikke. - PS. Jeg har aldri gjort dette eksperimentet, da kjerringrokkte smaker for vondt!

Klaus

Klaus Høiland
Avdeling for botanikk og plantefysiologi
Biologisk institutt
P.b. 1045 Blindern
N-0316 Oslo