Sign In  Register

 

Kompleksioner I Naturen


Heisann, jeg holder på med en oppgave i Kjemi 1 Vg2.

Der vi skal finne eksempler på Komplekseforbindelser i Naturen.
Jeg vet at Hemoglobin, B12, og Klorofyll er Komplekseforbindelser i naturen.
Er det noen flere den dette?
Spør siden jeg vet at Dette omhandler naturen og biologer vet sånt eller noen andre på vgs har gjort en lignende type oppgave.

SindreTuv
Helping Them in Need <3
Replies

Siden dette er kjemi 1, hvorfor ikke starte med de enkleste som står implisitt i læreplanmålene først.

Diamminsølvion Ag(NH3)2+
Tetramminkobber Cu(NH3)4+

Begge får du bruk for i analysene
Sorry, tetramminkobberionet er selvfølgelig 2 verdig Cu(NH3)42+ og det er også mono-, di- og triamminkobberionene.

Et annet eksempel fra analyse er noe du får bruk for i jernanalyse:

f eks Fe(SCN)2+ ferrotiocyanat og Fe(CN)64- ferroheksacyanid med flere, der fins mange eksempler overalt i kjemien og naturen.