Invitasjon til karrieredagen VIVO, NTNU.
På vegne av Volvox & Alkymisten inviterer jeg alle relevante bedrifter og aktører til vår karrieredag VIVO. Linjeforeningen er av og for de som studerer biologi, kjemi og bioteknologi. Jeg håper ikke dette går mot regler her inne på forumet, og håper det går bra.

Vi kan kontaktes på epost og på facebook/VIVOkarrieredag

VIVO-invitasjon
VIVO invitation

Med vennlig hilsen
Eirik DN