Evolusjon


Biologene er stort sett enige om at de første populasjonene av det moderne mennesket, levde i afrika for mer enn 100000 år siden, og spredte seg derfra . Siden den tid har allelfrekvensene endret seg i forskjellige retninger, slik at populasjonen har fått små arvelige særtrekk. ett eksempel er allelfrekvensen i ABO . blodsystemet, som kan variere nokså mye fra populasjon til populasjon.
Tabellen nedenfor sammenligner gjennomsnitt i norge med gjennomsnitt blant somali-folket i afrika. Siden så store forskjeller kan holde seg ved like over tid, og uten at en blodtype tar overhånd, kan vi gå ut ifra at det ikke er noen særlig fordel å ha en blodtype framfor en annen:
Blodtype Somali-folket Norge
A 13% 48%
O 57% 40%
B 17% 8%
AB 13% 4%

Gi en mulig forklaring på hva som kan ha ført til at allelfrekvenesene i disse to populasjonene har forandret seg så mye i forhold til hverandre på den tida som har gått siden de skilte lag????????????


Replies

Hei,

Dette her minner mer om en eksamensoppgave enn et "spør en biolog"-spørsmål. Jeg synes ikke dette er noe vi trenger å svare på, og foreslår for nettansvarlig å fjerne spørsmålet.

K

Klaus Høiland
Avdeling for botanikk og plantefysiologi
Biologisk institutt
P.b. 1045 Blindern
N-0316 Oslo