Replies

ved at søge efter dinosaur forsiller
Hei Vera4ever,
spørsmålet ditt havnet under "Hvordan fant du Spør en biolog", så det var bare helt tilfeldig at jeg var innom og så at her var det noen som spurte om noe...

Planter (og dyr) som dør blir normalt brutt ned av nedbryterorganismer. De bruker alt det organiske materialet som energikilde (og også byggeråstoff for egen kropp), og som følge av dette vil det meste ha gått gjennom nedbryterorganismenes celleånding blitt omdannet til CO2 og vann.
Når døde planterester blir liggende og hope seg opp under forhold der nedbrytningen ikke kan skje (først og fremst oksygenfrie forhold), så vil de ikke kunne brytes ned til CO2 og vann, men forblir det vi kaller organisk, eller redusert, karbon. Den videre skjebnen er avhengig av faktorer som trykk og temperatur, og antakelig også av hva slags materiale det opprinnelig var. Torvrester (som egentlig er først og fremst cellulose) som blir utsatt for trykk og moderat oppvarming blir gradvis omdannet til kull. Det vil si at karbonskjelettene i de organiske forbindelsene for en stor del bevares (i alle fall som rimelig lange biter), mens andre atomer, som hydrogen, oksygen og nitrogen for en stor del forsvinner. Resultatet blir kull. Olje- og gassdanning skjer ved høyere temperaturer, og fra materiale som har større andel fettstoffer (dvs. gjerne planktonrester). Her skjer det også en avspaltning av vann som tar med seg omtrent alt oksygenet og en del av hydrogenet, og karbonskjelettene blir brutt opp i biter avhengig av temperaturen - er temperaturen moderat, blir det mest olje (middels lange karbonkjeder), er temperaturen høyere, blir det mest gass (korte karbonkjeder). Som regel dannes begge deler.
Slå ellers opp i Geologisk museums leksikon (http://www.toyen.uio.no/geomus/leksi/index.html).
Når det gjelder effekter på miljøet vil du kunne finne noe i tidligere spørsmål og svar her i Spør en biolog, se Klaus sitt svar på http://www.biologforeningen.org/enbiolog/topic.asp?TOPIC_ID=797.
Det er sant. Jeg er skoleelev og har flere bøker som omhandler slike ting, men likevel føler jeg ikke alltid at bøkene svarer skikkelig på alt jeg lurer på og jeg får ikke ut et klart svar av dem. Det er ofte slik at jeg må gå grundigere inn i ting for å skikkelig forstå det "overfladiske" vi skal lære. Og når det er enkeltbegreper jeg lurer på som gjør at jeg ikke helt ser sammenhengen i noe, som jeg har lest og lest for å finne i bøker og som jeg ikke finner, er det veldig greit å kunne spørre her som jeg kan få et konkret svar! Det er ikke alltid tiden strekker til til å kunne sette seg skikkelig inn i alle temaene vi jobber med når en tar 3år påbygging, slik at det å begynne å lete i skikkelige bøker etter det lille spørsmålet en har føles lit fortapt.. Dessuten lærer jeg mye bedre av å få et riktig svar enn å lete og lete og bruke mye tid og ofte ende opp uten resultat.. Derfor er det kjempetopp at dere har denne siden!
Jeg fant denne siden da jeg søkte etter dinosaurer og hvor lever på Google

Kim
meg -
og det er nettopp det vi er her til! Når noen virkelig lurer på noe, og er klar på hva han/hun lurer på, da er det både lett og spennende å svare! Fordi ofte er det noe en sjøl en gang har lurt på...
Denna sida er helt toppbigsmile!!! Det er ofte vansklig å finne stoff på nett fordi halvparten av treffene du får er reklame. Men her så får man svar på akkurat det man spør etter og og svaret kommer ganske kjapt egentlig smile Så denna sida kan det hende jeg kommer til å bruke ei stundbigsmile

Kim
fant siden helt tilfeldigbigsmile


Fant siden fordi jeg har hørt om den og søkte "spør en biolog"
Jeg ble tipset av en medstudent
Søkte etter maur på google, havna innom en annen side der denne siden var nevnt (husker ikke hvilken)