Sign In  Register

 

Planter og transport :)


Hei, jeg holder på med transportsystemer i planten. Jeg skal prøve å sammenligne transporten som foregår i rot, stilk og blomst. Er det noen likheter og ulikheter?

Har prøvd å sammenligne:
- I rota befinner det seg rothår som tar opp vann og mineraler som fraktes videre til vedrørene. Vannet kommer ved osmose og mineralene kommer ved aktiv transport.

- I stilken er det vedrør og silrør som frakter vann/mineraler og fotosynteseprodukter til rot og blomst.

- I bladet er det kanaler (rør) ut til hver celle som forsyner dem med vann. Det trengs vann på grunn av at noe fordampes gjennom spalteåpningen.

Jeg skal skrive hva sammenhengen er. Synes det er ganske likt i de tre delene av planten. Hvordan skal jeg eventuelt skrive en slik sammenligning?

Takker for svar! (
Replies

Forstår ikkje heilt kvifor blomsten skal vere med som ein viktig komponent når ein skal forklare transporten. Det vil vere mykje meir logisk å samanlikne rot,stilk og blad.

ArnorG
Blomsten har jo også levende celler som trenger tilskudd av næring, og deler av blomsten skal ha mye næring til oppbygginga frø og frukter. Prinsippene for transport av stoffer ved hjelp av vann er de samme for skuddspisser, blader og blomster, bare at ledningsvev er kraftig redusert i deler av planten.