Biolog med økotoksikologi


I miljødirektoratet er det jobb for en biolog med kompetanse på økotoksikologi.
http://www.finn.no/finn/job/fulltime/object?finnkode=46955325