Naturveileder - Ytre Hvaler nasjonalpark


Stilling som naturveileder i Statens naturoppsyn (SNO) er ledig for snarlig tiltredelse. Stillingen er knyttet til Ytre Hvaler nasjonalpark og er lokalisert ved forvaltningsknutepunktet for Ytre Hvaler nasjonalpark på Skjærhalden, Hvaler kommune.

http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/100963/naturveileder-ytre-hvaler-nasjonalpark