Sign In  Register

 

plastforurensning av havene
Fredag 7 november 2014 skal BIO ha sin årlige konferanse. I år er det havet og klima som er tema,og et av foredragene skal være om plastforurensning av havområdene.

Det skrives mye om dette for tiden og her er to av de mer interessante artiklene. En av dem er om en ide fra en 19 år gammel hollandsk student, om hvordan en kan "løse" plastproblemet:

The ocean clean up

88 prosent av havoverflaten er forurenset av plast
Så mye som 88 prosent av havets overflate inneholder plastavfall. Forskere er bekymret for hvordan det påvirker livet i havet og næringskjedene.

http://www.forskning.no/artikler/2014/juli/398493


The ocean clean up

The reality: plastic patches are polluting our oceans
Millions of tons of plastic have entered the oceans, killing at least one million seabirds and one hundred thousand marine mammals each year. Impacting human health and causing billions of dollars of economic damage.
We should of course close the tap, preventing any more plastic entering the oceans in the first phase. But this is not a solution to the plastics trapped and persisting in the centre of the oceans. However, a clean-up of our oceans has always been deemed impossible, costing billions of dollars and thousands of years.
On June 3rd, 2014, Boyan and his team of experts proved the concept feasible. But now we need your help, to turn it into reality.
The idea: create floating barriers to conduct and extract the plastics
When Boyan was 16 years old he went diving and saw more plastic bags than fish in the ocean. He wondered why there was no solution to clean things up. He wondered; why move through the oceans, if the oceans can move through you? Instead of wasting energy by going after the plastics, you could simply wait for the plastic to come to you. An array of floating barriers would first catch and concentrate the plastic, enabling a platform to efficiently extract this afterwards. The ocean current would pass underneath the barriers, taking all neutrally buoyant sea life with it, preventing by-catch.

https://fund.theoceancleanup.com/?gclid=CPmi2MinocACFUoMcwod1gEAuw


Replies

Teknologien finnes. Når vi kan "rense" havet for fisk, er det ikke noe problem å få opp plast.

Det saken gjelder er at noen bokstavelig talt må sette pris på plasten som blir tatt opp.

AA
Fair nok at vi har teknologi for å "tømme" havene for fisk, men da plastpartiklene gjerne brytes ned til mikro- og nano størrelser vil det å "tråle" ut all plasten (potensielt) gi enorme miljømessige konsekvenser, e.g. rense havet for alt som er større enn si 100um.

Spesifikt på Slat's prosjekt er mangelen på peer-review slående. Anbefaler å lese DeepSeaNews' tekniske review som gir en god innsikt i utfordringene Slat ikke nødvendigvis har dokumentert godt nok:
http://deepseanews.com/2014/07/the-ocean-cleanup-part-2-technical-review-of-the-feasibility-study/

Konseptet er forøvrig utnyttet i mindre skala i Baltimore:
http://www.baltimoresustainability.org/pollution-prevention/water-quality/baltimores-first-waterwheel-powered-trash-interceptor

//Magnus

Last edited by MagnusSN 29 Oct 2014 11:17
Å rense sjøen for mikroplast vil vel være både teknisk og økologisk umulig. Den løsningen kan vi se bort fra.

På den annen side, det er enkelt å fange plasten før den blir malt til mikropartikler. Gjerne nær kilden, som ved havner og elvemunninger. Men, skal en tro bildene som vises så er det også tette samlinger på åpent hav. De ligger klar til å sopes opp. Her mangler ikke teknologi, kun betalingsvilje.

Om grovplasten forsvinner,vil naturen med tiden kunne handtere mikroplasten.

AA
Enig med Arne. Bedre kontroll, samle opp det som kan samles opp i makroskala.
Det gjeld det same kvar gong, lage minst mogleg som kan bli til avfall, og så samle opp avfallet så snart som mogleg før det blir grapsa til og misser kvalitetar.

Eg hadde med nokre speidarar på strandrydding for eit par år sidan. Det var ikkje så mykje dei var samde om etter ei økt med tang ispedd alt mogleg slags avfall, men ein ting var dei klar på: No var dei sikre på at det var dumt å hive ting på sjøen.

Eit kapittel for seg er desse mikropartiklane. Vi har høyrt litt om nanosølv som vidundermiddel mot bakteriar m.v. Men det er ikkje vidunderleg når dette kjem i sjøen. Det same gjeld mikropartiklane av plast. Er dei komne så langt som til tannpastaen din, er dei sannsynlegvis utanfor rekkevidde for å hanke dei inn igjen.
Deler øystens syn på mikroplast osv. Den type ting må stoppes gjennom forbrukerboykott. Ikke bare av produktet men også av selskapet som bruker dem i produksjonen.

Kan ikke se konferansefilmene herfra, men kanskje en annen kunne se dem og legge link til filmen og gi navn på selskapene som bruker disse produktene

Er nå i Asia og hørte i fjor om en skilpadde med en plastremse ut av munnen. Fiskeren hadde dratt 2 meter med plast ut fra den. Her er det så mye plast i vannet og på stranda. Var på strandrydding med den lokale skolen en liten time og vi kunne fylt en container dersom vi hadde villet.

Ingen som så plastfilmen på biokonferansen kommer til å glemme fuglelikene fulle av plast de hadde fått av foreldrene.

Her får tråleren lite fisk og reker og mye dritt. Den kastes overbord for å dukke opp i et seinere trålhiv. Hvorfor kunne de ikke få noen kroner for hvert kilo de tok med inn?

Last edited by herring 25 Nov 2014 12:14
Forbud mot mikroplast i produkter er en enkel start. Det er dog slik at de stor tingene også brytes ned i mindre biter over tid og utgjør et tilsvarende problem. Men det virker uansett logisk å starte ryddejobben før den oppstår, ved å redusere utslippene i første omgang.

Fugler på Midway: https://www.youtube.com/watch?v=ozBE-ZPw18c

Innlegget på BIO-konferansen: http://www.ub.uio.no/om/kanal/ureal/biokonferansen-2014/del06.mp4?vrtx=view-as-webpage

I forbindelse med mikroplast i produkter er dette en nyttig side.
http://www.beatthemicrobead.org/no/
De har blant annet utviklet en egen App som scanner strekkoder og forteller forbrukeren om det er plast i produktet eller ikke.

Magnus
Da skal hollenderen prøve ut sin plastsamler

https://www.nrk.no/nordland/skal-rydde-verdenshavene-for-soppel_-_-har-sjosatt-100-meter-lang-prototyp-1.13141316

Systemet til 22 år gamle Boyan Slat skal kunne rydde så mye som halvparten av plasten som flyter rundt i den nordlige stillehavsstrømmen over en periode på 10 år, ifølge prosjektets nettside.

Nå har prosjektet kommet et sted nærmere fullskala realisering, som er planlagt i 2020. Nylig ble en 100 meter lang prototyp installert i Nordsjøen. Her skal konseptet testes i rundt et års tid.