Sanger-sekvensering


Hvordan foregår sekvensering i praksis?

Jeg har forstått det slik:
Sekvensering sier noe om baserekkefølgen i DNA, skal alltid skje i 5´->3´retningen. Vi kjenner til primeren GGCCGG og (ukjente rekkefølgen er TTTAATGCAT) deoxy gruppene som avbryter DNA-polymiseringen/giftbasene (dATP, dTTP, dGTP, dGTP).

Hvorfor fordeles de ulikmailto:e giftbasene i 4 ulike reagensrør for å terminere prosessen? Hva sier termineringsprosessen oss (om fingeravtrykkene)?