Jobb i SABIMA


Ledig vikariat i SABIMA

Ledig vikariat i SABIMA Bli vår kollega! SABIMA søker etter en miljøengasjert person til et ettårs vikariat som førstekonsulent/rådgiver. Fortrinnsvis ser vi for oss en person med kompetanse innen biologi/naturforvaltning.
27.10.2014

SABIMA er paraplyorganisasjonen for de biologiske foreningene i Norge. SABIMA jobber politisk for bevaring av biologisk mangfold. Sekretariatet har i dag ti ansatte, dels i samarbeid med medlemsforeningene, fordelt på ni årsverk.

Vår dyktige rådgiver går i vinter ut i permisjon og vi søker etter en miljøengasjert person med strategisk tenkeevne og teft for politikk og praktisk naturforvaltning. Fortrinnsvis ser vi for oss en person med kompetanse innen biologi / naturforvaltning. Vi ser særlig etter noen med god kunnskap om forvaltning av kulturlandskapet og dets artsmangfold og økologi og/eller om risikoen knyttet til fremmede arter.

http://www.sabima.no/vikariat-ledig-som-forstekonsulentradgiver-i-sabima