Vanskelige begrep


Hei smile
Jeg driver å skriver en biotop og habitatsanalyse på en myr, og under søkingen på internett kom jeg over noen begreper som jeg ikke forstår. Hva betyr den minerotrofe vegetasjonen, fastmatte og mykmatteparti? Alt dette står da i sammenheng med myr.
Tusen takk på forhånd for all hjelp jeg kan få smile
Replies

Minerotrof betyr "næret av mineraler", det vi si myr som får tilsig av grunnvann, som inneholder mineraler/næringssalter.

Ombrotrof myr får bare regnvann, og er fattig på næring.

Fastmatte og mykmatte sier noe om myras konsistens. Fastmatte er "hard" og mykmatte "bløt".

AA