Nukleotider og DNA


Hei,

kan noen forklare meg hvordan nukleotiders struktur er og hvordan de er sammensatt og danner strukturen til DNA?

Ser frem til gode svar...

When men, even unknowingly, are to meet one day, whatever may befall each, whatever the diverging paths, on the said day, they will inevitably come together in the red circle.
Replies

Enkelt forklart, de danner par der den ene parten har en "lang" sidegren, den andre en "kort". På den måten passer nukleotidene sammen som tenner i en glidlås.

Vil du ha en mer vitenskapelig forklaring, så får du lese i lærebøker og på nett. Du blir ikke fri for lesestoff med det førstewink

AA