Menneskelig påvirkning


Hva slags påvirkning på naturen har menneskene når en granskog blir hogd av hogstmaskin, slik at det bare er stubbene igjen? Bare fortell alt dere vetbigsmile
Så at de som eier naboskogen hadde gjort dette, og det så ikke så veldig fint ut akkuratt.

Replies

Det ser slett ikke fint ut. Trøsten må være at det gror til igjen.
Prosessen kalles suksesjon, du finner noe stoff her:
http://ndla.no/nb/node/16135

Noe av det første som skjer, når trærne blir vekk, er at det frigjøres næringssalter, ikke minst nitrogen. Da blir det gjerne en oppblomstring av nitrogenelskende arter, som bringebær. Siden går feltet gjennom ulike faser fram til ny skog. Det tar kanskje 80-100 år fra snauhogst til hogstmoden skog.

AA
Takker for svar!