Miljøeksperter Vitenskapskomiteen for mattrygghet


Miljøeksperter søkes til komitéarbeid for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/108112/miljoeeksperter-soekes-til-komitarbeid-for-vitenskapskomiteen-for-mattrygghet

VKM trenger eksperter med vitenskapelig kompetanse på doktorgradsnivå innen ett eller flere av komiteens områder:

miljørisikovurdering
botanikk, zoologi, mykologi, mikrobiologi, virologi
systematikk/taksonomi
terrestrisk økologi, akvatisk økologi, planteøkologi/vegetasjonsøkologi, populasjonsøkologi, tropeøkologi, mikrobiell økologi
spredningsbiologi, populasjonsgenetikk, evolusjonsbiologi
biostatistikk og modellering
molekylærbiologi, genteknologi, cellebiologi
immunologi, allergologi
toksikologi
resistensbiologi
human-, plante- og dyrepatologi