25 millioner til å forske på borreliose


Forskingsrådet støtter forskningen på den flått-relaterte sykdommen på Sørlandet sykehus. Det er prosjektleder Harald Reiso som opplyser om tildelingen av 25 millioner kroner til det såkalte BorrSci-prosjektet.

Kort fortalt, borreliose-forskning ved Sørlandet sykehus.

– Gjennom fem ulike delprosjekter skal vi blant annet øke kunnskapen om langtidsplager etter borreliose, bedre metodene for å diagnostisere borreliose, og finne den beste behandlingen, sier Harald Reiso i en pressemelding. http://www.agderposten.no/nyheter/25-millioner-til-a-forske-pa-borreliose-1.1370668

Han arbeider som rådgiver i Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer ved Sørlandet sykehus. Prosjektsøknaden er drevet fram av fagmiljøene på flått og flåttbårne sykdommer ved sykehuset og Universitetet i Agder. Forskningsmidlene blir tildelt over fem år, gjennom Forskningsrådets program Helseforsk.

– I prosjektene skal det forskes på nye tester for nevroborreliose. Det skal også forskes på hvor lang antibiotikabehandling som er nødvendig for pasienter med nevroborreliose.

Vi skal også etablere en nasjonal biobank for borreliose, sier Reiso.

Det fulle navnet på BorrSci er «Lyme borreliosis: A scientific approach to reduce diagnostic and therapeutic uncertainties».