hormoner


Jeg trenger hjelp til en oppgave jeg ikke klarer å svare på. Den er som følger:
Forklar kort hva som skjer fra et hormon blir produsert til det fører til en reaksjon i kroppen