Fenotypisk plastisitet


Eg sliter med å fullt ut forstå dette med fenotypisk plastisitet. Er det slik at eit individ med ein viss fenotype på eit bestemt loki f.eks for fargen grå, kan, dersom miljøet endrar seg, skifte fenotype på same loci, som til f.eks. fargen kvit? Trudde dette var endringar som kun skjedde på generasjonsnivå. Eller snakkar ein om epigentikk. Men då er det jo ikkje skifting av fenotype på same loci, men ein regulering av aktiviteten til gener på ulike loci.
Håpar spørsmålet mitt kom ut på forståeleg måte.

Å forstå alt er å tilgi alt
Replies

Fenotypisk plastisitet er kort sagt hvor mye en gitt fenotype er i stand til å respondere på miljøforandringer. Her er det snakk om endringer som skjer ila. organismes livsforløp, dog selve evnen til å respondere på denne måte kan være arvelig. Eksempel på en art med høy fenotypisk plastisitet når det kommer til atferd, er jo selvsagt mennesket.

Epigenetikk har mange nivåer av betydning, noen ganger er begrepsbruken mer løssluppen enn andre ganger. Den snevreste betydningen av epigenetikk er DNA-methylering. Epigenetikk er et eksempel på en mekanisme som fasiliterer for fenotypisk plastisitet.
Men er det lov å si at fenotypisk plastisitet gjelder for andre trekk enn de morfologiske? Som f,eks atferds eller livshistorietrekk? Jeg finner ingen beviser på dette.
Jo, det er nok lov å si forresten. De sa det ihvertfall på wikipedia. Men dette med at «Fenotypisk plastisitet er kort sagt hvor mye en gitt fenotype er i stand til å respondere på miljøforandringer». Burde du ikke heller si genotype? Altså at fenotypisk plastisitet er hvor mye en gitt genotype responderer på miljøforandringer.
Genotypen forandrer seg ikke. Det er genuttrykket som forandrer seg. Derfor er det mer riktig spør du meg, å henvende til fenotypen.