Sign In  Register

 

Balansert debatt


Her er et interessant innlegg som diskutterer hva som ofte skjer når media skal ha en "balansert" debatt:

http://forskning.no/meninger/kronikk/2015/03/hvor-blir-det-av-klimajournalisten

Replies

  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • of 2 pages
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av Siri K

Jeg kan ikke si at jeg kjenner meg helt igjen her. Det er vel ingen norske journalister som er klimafornektere. Selv ikke Siv Jensen er det nå.


Jeg tok visst feil. Akkurat som Siv.
Og kan noen vennligst forklare denne mannen at noen ganger skal man ikke forsøke å nyansere. Dette er et slikt tilfelle.
Hold an litt her nå. Dette er akkurat det jeg snakket om over - det er ikke lov å si noe annet enn den offisielle/vaskete/sanksjonerte versjonen. Ser du ikke hva dette ligner på, Siri?

Hva Siv Jensen får ut av dette får hun jaggu stå for selv. Og hvis noen ikke tåler at det kommer frem nyanserte synspunkter får de jaggu stå for det selv også.

Jeg vil gjerne tenke selv, ikke få forklart av noen som mener seg å stå for "sannheten" diktere det for meg. Hvis dette skal komme noen vei må alle synspunkter og fakta frem.

Et sitat fra artikkelen som jeg gjerne skriver under på:

Han er lei av at det ikke finnes rom for nyanser i debatten.

- Jeg er lei av hylekoret. Når noen prøver å nyansere så blir man bare slått i hodet, sier Prestrud.
Jeg har gitt opp. Noen andre får ta det.

Edit: jeg har ikke barn, og jeg liker å bruke bensin. Derfor gir jeg meg inn på linja til fornekterne. Det er ikke meg det vil gå ut over.
Last edited by Siri K 09 May 2015 23:07
OK, nå må jeg forsøke å nyansere litt, for jeg tror ikke poenget mitt kommer frem. Det er sikkert min feil at jeg ikke klarer å formulere det godt nok.

1. Jeg har ingen sympatier for Siv Jensen og jo fortere vi får stemt henne og hennes kumpaner ut fra regjeringskontorene jo bedre. Er vi klar på det?

2. Jeg har aldri tvilt på at vi er i ferd med å ødelegge planeten og dermed har en situasjon som krever handling. Det gjør heller ikke de to som er sitert i artikkelen. Er vi klar på det også?

3. Jeg tror derimot at debatt som knebles i den ene eller andre retning er det verste som kan skje. Da ødelegges troverdigheten. Vi kan ikke forholde oss til pavelige dekreter som ikke kan motsies uten at man blir stemplet som kjetter. Vi må tåle at det kommer frem ubeleilige ting. Vi kan ikke ha noe som ligner en spansk inkvisisjon gående løs her, eller en George W. Bush med sitt "de som ikke er med oss er mot oss".

4. Mange av argumentene som brukes i klimadebatten ligner foruroligende på argumenter som myndigheter verden over bruker for å rettferdiggjøre innskrenkninger av individets rettigheter. Nei - jeg mener ikke at det er det samme. Men retorikken ligner: "dette er så viktig at vi må la smålige hensyn vike". Det er en farlig vei å gå inn på.

5. Sist men ikke minst: jeg begynner å stritte med alle piggene når noen prøver å dytte ferdigtygde ting ned i halsen på meg. Gi meg nøytrale fakta, så skal jeg nok klare å gjøre meg opp min egen mening. Men jeg må kunne stole på at disse faktaene virkelig er nøytrale og ikke farget av hva noen ønsker å oppnå.

Dette er ikke religion, men vitenskap. Vi bør kunne se forskjellen.

Og nå blir jeg sikkert misforstått igjen...dette er bare en oppfordring til edruelighet. Det er alt.
Last edited by Dagf 10 May 2015 17:33
Hei,

mye man kan være enig i her, og edrulighet er viktig i alle type debatter. Det var da også en av grunnene til at jeg postet linken:

http://forskning.no/meninger/kronikk/2015/03/hvor-blir-det-av-klimajournalisten


Det hun påpeker er at media i sin jakt på gode saker lar folk uten særlig bakgrunnskunnskap innen et emne diskutere med folk som har denne kunnskapen, under dekke av at det skal være en balansert debatt.


Hun skriver blant annet:

"Offentlige debatter får jevnlig kritikk for å invitere ufaglærte opponenter som gjester. For eksempel «Debatten» på NRK. Her har opponentene ofte en tilknytning til oljeindustrien. Et tydelig eksempel kom noen måneder tilbake, da oljegeolog Hans Borge fikk uttale seg om at FNs klimapanel driver med «juks og bedrag», i en debatt som skulle handle om hvorfor ikke politikerne gjør mer for å kutte CO2-utslipp. En geolog som Borge kan nok mye om geologi, men ikke nødvendigvis om klima.

Det er et generelt problem. Etter å ha studert klimapolitikken i flere norske aviser, mener medieforsker Andreas Ytterstad at det gis mye plass til de som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. Også amerikansk forskning viser at klimaskeptikerne blir overrepresentert i media, selv om det bare er et mindretall av dem.

I stedet for å diskutere «hva så?» – hvilke tiltak og tilpasninger må vi trenger – blir oppmerksomheten fortsatt dreid mot spørsmålet om menneskeskapte klimaendringer i det hele tatt finnes. Her har media en mulighet for å styre debatten. Og et ansvar.

Relevant kompetanse

Vi tiltrekkes av en viss dose drama. En debatt med to helt tydelig motstridende syn skaper mer spennende tv. Men er debatten verdifull? Å invitere en geolog til en debatt om klimaforandringer er like naturlig som å invitere en psykiater til en debatt om hudsykdommer. Eller en elektriker til en debatt om arkitektur.

Klimadebatten bør være politisk, men den må først være vitenskapelig. De som får mulighet til å uttale seg bør ha en viss faglig kompetanse. Det ville ikke falt meg inn å skrive et avisinnlegg om hvordan man best lager veier og jernbaner, selv om jeg i min forskning beregner nedbørstatistikk som blir brukt for å planlegge infrastruktur


Skaper forvirring

Medias etiske retningslinjer, beskrevet i Vær Varsom-plakaten, sier at «Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.». Jeg stusser ved dette. Ja til ytringsfrihet. Pressen har et ansvar for at minoriteter blir hørt. Men balansen media søker i klimaspørsmålet, må gå i favør av sannheten.

Når det store flertallet av fagpersoner er enige i at menneskeskapte klimaendringer er reelle, bør det også reflekteres i media.

Hva kan media gjøre?

Klima er et komplisert tema, både faglig og etisk. Derfor er det spesielt viktig at den informasjonen som media sprer er pålitelig. Et annet punkt i Vær Varsom-plakaten sier «Vær kritisk i valg av kilder».

I klimadebatten bør disse ordene veie tungt. Kildene som blir valgt til debatter bør representere flertallet i sitt fagmiljø. Fagmiljøet må være relevant for spørsmålet som blir debattert. Oljegeologen – en gjenganger i klimadebatten – er lite relevant."Evolusjon

Erik Tunstad forteller i sin siste bok Evolusjon om de miljøene i USA som fremmer Intelligent design og som ønsker at dette skal undervises som et alternativ til Darwinisme. I forbindelse med lanseringen av boka forteller han også om den norske læreren som var kreasjonist og som Torbjørn Røe Isaksen forsvarte i Aftenposten i 2012. Rektor hpå skolen hadde stilt den nyansatte læreren ubehagelige spørsmål: Hvorfor hadde ikke læreren fortalt at han var kreasjonist? Altså en religiøst motivert evolusjonsbenekter.

Læreren ble indignert, og Røe Isaksen kom til hans forsvar: Rektor hadde opptradt «illiberalt». Ifølge Røe Isaksen er evolusjon i stor grad en smakssak.

Tunstads kommentar er: Det ville neppe være akseptabelt å overlate konstruksjonen av et nytt skolebygg til en mann som benekter tyngdekraften. I Norge kan du imidlertid benekte evolusjon – for deretter å ta deg jobb som lærer i biologi. I hvert fall syntes vår nåværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen å mene det.


Last edited by herring 12 May 2015 09:01
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av Dagf

OK, nå må jeg forsøke å nyansere litt, for jeg tror ikke poenget mitt kommer frem. Det er sikkert min feil at jeg ikke klarer å formulere det godt nok.

1. Jeg har ingen sympatier for Siv Jensen og jo fortere vi får stemt henne og hennes kumpaner ut fra regjeringskontorene jo bedre. Er vi klar på det?


Jeg har riktignok aldri stemt FrP, og vil nok aldri gjøre det. Men i akkurat denne saken, er det mangelen på respekt for fagfolk som opprører meg. Det er greit at man ikke skal tro på keiserens klær, men får du beskjed om at du har en hjernesvulst som må opereres bort, da er det greit å forholde seg til fagfolk, og ikke alternativbehandlere. I denne sammenhengen er klimafornekterne alternativbehandlerne, slik jeg ser det.

Kopi av melding:
2. Jeg har aldri tvilt på at vi er i ferd med å ødelegge planeten og dermed har en situasjon som krever handling. Det gjør heller ikke de to som er sitert i artikkelen. Er vi klar på det også?


Det er mange måter å ødelegge planeten på. Er vi enige om at en generell temperaturøkning på kloden vil medføre så dramatiske konsekvenser for menneskene på jorda (pluss mange andre arter) at vi må gjøre alt som står i vår makt for å unngå slike klimaendringer?

Kopi av melding:
3. Jeg tror derimot at debatt som knebles i den ene eller andre retning er det verste som kan skje. Da ødelegges troverdigheten. Vi kan ikke forholde oss til pavelige dekreter som ikke kan motsies uten at man blir stemplet som kjetter. Vi må tåle at det kommer frem ubeleilige ting. Vi kan ikke ha noe som ligner en spansk inkvisisjon gående løs her, eller en George W. Bush med sitt "de som ikke er med oss er mot oss".


Nyanseringer kan være bra, men i dette tilfellet vil det lett føre til at de som har de svakeste argumentene, men mest penger (oljebransjen), bruker hver minste trevl av nyansering på det groveste, for å fremme sin sak. Om man antyder at bare 90% av klimaendingen er menneskeskapt, vil dette fort vris til: dette er det ikke noe vi kan gjøre med. Tut og kjør!

Kopi av melding:
4. Mange av argumentene som brukes i klimadebatten ligner foruroligende på argumenter som myndigheter verden over bruker for å rettferdiggjøre innskrenkninger av individets rettigheter. Nei - jeg mener ikke at det er det samme. Men retorikken ligner: "dette er så viktig at vi må la smålige hensyn vike". Det er en farlig vei å gå inn på.


Denne skjønner jeg ikke. Kan du forklare?

Kopi av melding:
5. Sist men ikke minst: jeg begynner å stritte med alle piggene når noen prøver å dytte ferdigtygde ting ned i halsen på meg. Gi meg nøytrale fakta, så skal jeg nok klare å gjøre meg opp min egen mening. Men jeg må kunne stole på at disse faktaene virkelig er nøytrale og ikke farget av hva noen ønsker å oppnå.


Her er jeg tilbake til at det er en forskjell på hva man "mener" noe om, og hva som er kunnskap. Vi bør ha en viss respekt for de som har kunnskaper på akkurat de aktuelle feltene.

Kopi av melding:
Dette er ikke religion, men vitenskap. Vi bør kunne se forskjellen.


Og her er det at jeg mener klimafornekterne står for religionen, da...

Kopi av melding:
Og nå blir jeg sikkert misforstått igjen...dette er bare en oppfordring til edruelighet. Det er alt.


Edruelighet ligger ikke så godt for meg, men jeg er veldig for at fakta skal komme på bordet. Nå har det seg jo sånn at 99.? % av de som jobber innen dette fagfeltet mener at vi står overfor menneskeskapte klimaendringer som vi definitivt må prøve å få gjort noe med. Og jeg tror dem.

Men som tidligere antydet: om jeg går inn for saken, gjør jeg det for andre enn meg selv og direkte etterkommere.

Det er ingen her som er "klimafornektere", Siri, hva nå det begrepet egentlig skal bety. De to som uttalte seg i artikkelen du linket til er heller ikke det.

De er heller ikke tilfeldige synsere, eller talsmenn for oljeindustrien. Dette er fagfolk.

Mener du for alvor at deres synspunkter skal sensureres?

Kopi av melding:
Opprinnelig postet av Dagf
Dette er fagfolk.


I hvilket/hvilke fag?

Det er vel noe av det trådstarter linket til: folk som ikke har klima som fag uttaler seg i hytt og pine.

Det hjelper ikke mye å være professor i sosialantropologi (eksempel) her.
"klimaforsker og biolog Pål Prestrud"...

..."solforsker, og seniorrådgiver for romforskningskoordinering ved Norsk Romsenter, Pål Brekke"...

Så vidt jeg kan se er det ingen sosialantropologer som har uttalt seg her.
Har noen av disse herrene begått undersøkelser og skriverier som kan tilbakevise påstanden om at vi står overfor en menneskeskapt klimaendring? Jeg tror ikke det.
Som ikke-fagutdannet biolog har jeg satt klare retningslinjer for min deltagelse her på forumet: Jeg uttaler meg aldri om noe jeg ikke har greie på. Så akkurat det spørsmålet lar jeg stå åpent - men det er heller ikke poenget.

Poenget er debattformen jeg kan observere i media, og den kan jeg uttale meg om. Den er ikke preget av åpen og fordomsfri utveksling av synspunkter, ikke engang av at man slår hverandre i hodet med fakta. Det handler mest om mistenkeliggjøring av motiver og bakgrunn.

Det foreliggende er et eklatant eksempel.

Og hvorfor kommer folk trekkende med kreasjonister og alternativbehandlere og denslags? Det er, ærlig talt, en helt annen suppeskål. Hvorfor stoppe der? Hvorfor ikke ta med pinsevennene, scientologene, illuminati? Snørr og barter, folkens...

Og det er det jeg har å si i sakens anledning.
Last edited by Dagf 13 May 2015 19:32
  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • of 2 pages

( x )

© 2000-2018 BIO

powered by : Snitz Forums MVC © 2000-2018
Forum ver: 1.1.3.2

Page Generated in 0.3358 sec