Truede arter å finne for å redde en skog?


Hei!
Det er en skog ikke så langt unna der jeg bor som skal bli hogd ned til fordel for store lagerbygninger. Det har til og med stått i avisen om det, og at naboene er imot.
Så jeg lurte på hvilke truede dyrearter er størst sjangse for å finne for å verne om denne skogen?

Ole
Replies

Det bør foretas en vurdering av områdets biologiske verdier av en økolog med tilstrekkelig kunnskap om kartlegging av arter og naturtyper etter DN-håndbok 13. Hvis en slik kartlegging viser at det er store biologiske verdier, kan dette stoppe/endre en hogst, men normalt sett skal det dessverre mye til før slike prosjekter blir stoppet på grunn av naturverdiene.

Stefan
Tenkte egentlig på om det var noe jeg kunne gjøre.
Som å finne en truet art.
Så du tenkte det bare var å gå ut å finne en truet art? Og at vi, uten at du har sagt ett ord om hva slags skog det er snakk om, kan foreslå en truet art som du med en viss sannsynlighet skal kunne klare å påvise?
Høres ikke ut som en god plan i mine ører.
Skulle du klare å påvise en truet art er det langt fra sikkert at det er nok til å stoppe prosjektet.

Stefan