Betydningsfulle personer innen urtemedisinen


http://www.rolv.no/urtemedisin/diverse/urtemedisinere.htm#smid

Replies

"Paracelsus anbefalte sine studenter ikke bare å ta til seg tom kunnskap fra bøkene, men også innbefatte studier i naturen av de plantene som de skulle bruke som medisin på sine pasienter. Han lærte dem til å gjenkjenne "signatura plantarum", de tegnene som planten har på sin legende kraft. Studentene ble fortalt at de ikke bare skulle bry seg med de eksterne attributtene, slik som form, farge, lukt og smak. De ble også oppmuntret til å forstå ånden og den karakteristiske utstrålingen til hver plante. Dette er bakgrunnen for det som blir kalt signaturlæren. Etter hvert som tiden gikk, var det færre og færre personer som kunne "lese en plantes indre karakter", og dermed ble læren for de fleste både misforstått og meningsløs. Dette har gjort at signaturlæren i våre dager, hvor et strengt rasjonelt tenkesett er dominerende, er blitt latterliggjort og ansett som ren overtro."

Jo da...
Ja,

her var det mye hummer og kanari - fant også noe homeopatisk som blir kalt herings lov:

Herings lov sier ikke bare at kroppen prøver å skyve problemene utover, men også at symptomene beveger seg fra øverst til nederst i kroppen.

Ja, det er vel derfor Steiners disipler ikke liker fotball, da noe lavt (foten) sparker noe som ligner på et hode....

og ble inspirert til å lage en herrings lov ;):

Virker det som vås, så er det nok vås!

Og siden Terry Pratchett dessverre har godt inn i evigheten tar jeg likså godt med et av hans mange gode sitater:

There are times in life when people must know when not to let go. Balloons are designed to teach small children this.