Dagens Næringsliv heier på snøkrabben


Kongekrabben har naturligvis utelukkende vært et flott, nytt innslag i norsk natur, og nå kan vi håpe på at snøkrabben trekker vestover:

Snøkrabbe i DN

Replies

Litt googling viser at det nærmest er en unison heiing på snøkrabben. Men dette er hva Miljødirektoratet mener om saken.

Det er per i dag forbudt å fiske snøkrabbe i norske farvann (!), mens Miljødirektoratet i diplomatiske vendinger foreslår at alle som ønsker å fiske etter arten, skal få dispensasjon fra forbudet, samt at det skal fiskes så mye som mulig (rubbel og bit) av den.

Hva vil skje?
Norge har undertegnet internasjonale avtaler om å hindre spredningav fremmede arter, men det virker ikke som om alle myndigheter tar dette på alvor...

"Man kan ikke se den grentze under vann!"
Vi har en stor nabo i øst, med et eget syn på biologisk mangfold...

AA
Men det forhindrer da ikke oss å fiske opp alt som kommer over grensa til Norge av snøkrabbe. Sånn for å hindre videre spredning. I stedet har politikerne valgt å frede den. Det er nokså utrolig!