Hvorfor føler vi savn?


Hvilken funksjon har sentimentale følelser, i et rent biologisk perspektiv?
Replies

Biologisk sett brukes følelser til å "belønne" nyttig adferd. Vi blir sultne for at vi skal huske å spise.

Savn kan jeg tenke kommer av at vi har behov for å "være med stammen". Et enslig menneske i et evolusjonært perspektiv lå dårlig an. Selv i et moderne samfunn er det ikke helt kostnadsfritt å være fullstendig allene.

AA