Amino acids


Hei, leser om proteiner - aminosyrer, oppbygging. Aminosyrer har lik oppbygging (unntatt r-gruppen) som består av et hydrogenatom, en aminogruppe, en carboxylgruppe (COOH). Første spørsmål:
1. Lærebok sier aminogruppe heter H3N mens forelesers notat sier H2N.
Hva er riktig?
2. Carbonet blir kalt noe med en slags sløyfe foran i boka. Hva er
det og hvordan uttales det symbolet? Og hvorfor..(et heliks...?)
Hva er da forskjell på carbon med og uten "sløyfe"?

Tilleggsspørsmål: Finnes det noen god norsk bok i cellebiologi på biblioteket? Eller en plass på internett med gode forklaringer?

På forhånd tusen takk:-)
Replies

Hei, jeg er ingen stor kjemiker men,

1. Begge deler. Ved lav pH (mye hydrogen til stede) er aminogruppen protonert, dvs H3N, men ved høyere pH avgir gruppen et proton og blir altså H2N
(Også carboxylgruppen deprotoneres til COO- ved enda høyere pH)
2. Det er en notasjon som indikerer at karbonet er nabo til en carboxylgruppe. Det er den greske bokstaven alfa. Det angir at hydrogen atomene koblet til dette nabokarbonet lettere deprotoneres, dvs lettere avgir H-atomer en normalt. (Om jeg har forstått det rett, da)

Som ellers er engelsk wikipedia et godt sted å starte på nett. Gode norske cellebiologibøker kjenner iallefall ikke jeg til.

Arne

1. H3N er i alle fall feil, det skal være H3N+. Aminogruppen kan på samme måte som ammoniakkmolekylet ioniseres, ved at det tiltrekker et hydrogenion. Dvs at det eksisterer en likevekt mellom den nøytrale formen (H2N) og den positivt ladete (H3N+), på samme måte som det eksisterer en likevekt mellom nøytral ammoniakk og ammoniumionet. Likevekten avhenger av hydrogenionekonsentrasjonen i miljøet, dvs. pH. I surt miljø er aminogruppen ladet, i basisk miljø er den nøytral. Så svaret er: begge deler er riktig. På samme måte vil karboksylgruppen være COOH, dvs. nøytral, i surt miljø, og COO-, dvs. negativ, i basisk miljø.

2. ?? dette spørsmålet skjønte jeg ikke. Ingen bjeller som ringer.

Tilleggsspørsmål: hvilket bibliotek? Større biblioteker, i hvert fall universitetsbiblioteker, har det helt opplagt. I vanlige kommunebiblioteker kan det vel være så som så. På nettet fins det svært mye cellebiologi, lett å finne, men du må søke på engelsk. På norsk fins det svært lite.
Hei hei Arne
Hei hei Jan!

Ser jeg akkurat kom deg i forkjøpet. Bra du fikk med det om ladning på spm 1 i tillegg til mer utførlig. Som jeg skrev er mine kjemikunnskaper ikke syrefaste og meget fragmentariske.

Arne
Takk i like måte, Arne, alfa-C tenkte jeg ikke på.

Nickoliten: Noe cellebiologi på norsk vil du finne i Halvor Aarnes' Botanisk og plantefysiologisk leksikon, http://www.bio.uio.no/plfys/haa/leks/index.htm
Tusen takk for utfyllende svar, bruker allerede wikipedia og UiO sine sider flittig allerede, men det er greit å kunne spørre her også. Igjen - tusen takk:-)