Sign In  Register

 

spørsmål ang. artsdatabanken


Jeg la inn kongeøyenstikker på kartet for et år siden, men nå er det slettet, hva er grunnen til det tro?
Replies

Bare tipper:
1. Noen mener du ikke er kvailifisert til å bestemme å oppgi akkurat den arten. eller
2. Den er ombestemt til noe annet.
Synes det er underlig, om noen har gått inn og endret en registrering uten å varsle den som har registrert? Kongeøyenstikker er ikke rødlistet, eller spesielt vanskelig å bestemme:
http://www.nhm.uio.no/fakta/zoologi/insekter/norodo/Cordulegastridae/C_boltoni/C_boltoni.htm

Jeg har ellers ikke noe med Artsdatabanken å gjøre...

I Artskart ser det ut til at arten er underregistrert på Østlandet:
http://artskart.artsdatabanken.no/FaneKart.aspx?Date=0,0&LnID=49582&GPND=True&DT=11111&BBOX=-366847,6413489,761245,7231630&Height=747&Width=1030
Jeg er temmelig sikker på at jeg så en Lørenskog for ei drøy uke siden, men har ikke meldt fra om det noe sted.
AA
registreringen min av blåvinge vannymfe står nå der enda, hvem kan gå inn å endre slikt?
Støtter deg Soryu. Dette gjelder spesielt øenstikker og det hadde vært bedre om du hadde fått beskjed med en begrunnelse, slik at du kunne endre det selv.

Husker faktisk at du skrev om denne øyestikkeren på dette nettstedet og fortalte at du ønsket å registrere den. Regner med at inlegget ligger her ennå smile
kommer ikke til å legge inn mer på artskartet jeg :)
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av soryu

kommer ikke til å legge inn mer på artskartet jeg :)


Ikke la dette ødelegge for deg. Hvorfor ikke sende dem en e-post og spørre? Det kan jo bare være en misforståelse, eller at noe har falt ut i overgangsfasen til nye Artsobs.

Ja jeg har sendt dem en mail, svaret jeg får bør være ganske bre formulert, men uten at jeg skal kritisere den nye versjonen så vil jeg si at den gamle bar preg av å være utformet av en som ikke er særlig praktisk anlagt, og det kunne være en prøvelse husker jeg, den nye ar jeg ikke prøvd og sjansen for at jeg gjør det henger i en tynn tråd
Prøv. Den er noe bedre, men den er ikke perfekt. smile

Først skal jeg få et svar på hvorfor ting jeg gjør der blir borte, hvis svaret ikke er tilfredsstillende så får artsrapportering være noe andre får drive på med
smile

Har du overført gamle funn til nye artsobservasjoner?
Rart at den har blitt slettet uten videre. Du burde fått et varsel i tilfelle. Berit

Ingen funn skal verte fullsendig sletta frå artsobservasjoner. Dei ulike artsgruppene på artsobsevasjoner har validatorar som har som oppgåve å kvaltetsikre dei innrapporterte funna.Vil tru at dei fleste funn av raudlista artar vert gjennomgått , men også funn av meir vanleg artar kan bli validert.

Dersom dukumentasjonen på funnet ikkje er god nok til å vise at det er den aktuelle arten kan validator underkjenne funnet. Dette viser når ein loggar inn på artsobersvasjoner om ein har funn som validator ønskjer betre dokumemtasjon på. Underkjente funn vert ikkje fjerna men vil ikkje vise ved vanleg søk. Dersom ein markerer for "vis også underkjente funn" vil desse kome opp i søkeresultatet.

Når det gjeld dine funn soryu ser det ut for meg at desse no ligg arkivert som underkjente funn. Dette mest truleg fordi validator har meint at dei ikkje har særleg verdi utan fotodukumentasjon.

ArnorG
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av Ar.G

"...desse no ligg arkivert som underkjente funn. ..."
ArnorG


Oj, nå må jeg sjekke mine egne funn. Hvor finner man evnt. underkjente?

Jeg jobber i SABIMA med Artsobservasjoner. ArnorG har en bra oppsummering, bortsett fra en ting: Funn blir ikke underkjent fordi det mangler opplysninger, men kan bli det hvis for eksempel bildet viser at dette er en annen art, OG rapportøren ikke vil endre navnet. Da blir funnet underkjent som ikke betyr at funnet fjernes - det gjør vi aldri - men funnet vises ikke i oversikten for den arten hvis man ikke ber om at slike funn skal vises.
Den som la inn funnet vil alltid se funnet som normalt uten begrensninger. Vi underkjenner altså bare for ikke å ødelegge utbredelseskartet for andre, alle funn er alltid synlig for alle om de ber om det.

Hva som er skjedd hos deg er ikke mulig for meg å si, men ingen kongeøyenstikkere er validert siden 08.09.2013. Ingen kongeøyenstikker står som underkjent.
Jeg vil oppfordre deg til å legge den inn en gang til og ikke gi deg, din innsats er verdifull siden du er oppmerksom og mer ute i naturen enn de fleste, og kongeøyenstikker er en art vi har for dårlig oversikt over.

Med vennlig hilsen Magne Flåten.
Jeg flytter denne fra "spør om dyr" til Spør om artsobservasjoner.

( x )

© 2000-2018 BIO

powered by : Snitz Forums MVC © 2000-2018
Forum ver: 1.1.3.2

Page Generated in 0.3307 sec