Billig lysmåler


Strømmen fra en solcelle er (i det minste teoretisk) proposjonal med lysstyrken. Det må minst ett foton til for å sparke i vei et elektron. Effekten er vel bare så måtelig, så for å finne det eksakte forhold mellom fotoner og elektroner trengs det vel en kalibrering mot kjente verdier.

Nok om det! Nå er det slik at billigbutikken Rusta selger soldrevene hagelamper for 5 kr/stykk. De har en solcelle som er lett å dissekre fram:

Solcellelykt
Med et digitalt multimeter (som mange kanskje alt har, eller kan kjøpes billig) kan en måle hva utslag lys gir på solcellen. Så langt har jeg bare målt spenninger i den intakte lykta, men det meste av elektronikken kan erstattes med en enkelt motstand. Da blir det enklere å beregne strømmen solcellen gir.

Den er såpass følsom at den gir utslag for lyset fra en lysdiode. Det åpner muligheten for å lage et enkelt fotometer. Lysdioder kan være forholdsvis monokromatiske (ensfargede), så jeg ser for meg muligheter for ulike kolorimetriske analyser.

Nå er vel dette kanskje ikke det mest "vitenskapelige" instrument, men prisen innbyr til lek med lys. (Husk å levere restene til resikulering når leken er over!)

AA