fant spor av 390 millioner år gammel skog


Fossiler av urtrær avdekket i Tyskland er ifølge forskere nesten 400 millioner år gamle og utgjør verdens eldste kjente skog.


http://www.dagbladet.no/2015/09/01/nyheter/arkeologi/skog/tyskland/40896879/