Na+ - K+ -pumpen


Jeg prøver å skjønne Na+ K+ pumpen, men det er ikke så enkelt...men jeg skal prøve å si hvordan jeg tror den fungerer, å så kan du rette meg opp?

Har mye kalium inne i cellen, og mye natrium utenfor cellen
Skjev fordeling av disse ionene i cellen vår.
K+ vil prøve å trenge ut
Na+ vil prøve å trenge inn, kommer ikke så mye inn av Na+ pga Na/K pumpen (som sørger for at ulikheten av K+ og Na+ oppstår).
K+ trenger lettere gjennom cellemembranen, enn Na+: Får en liten "strøm" med K+ ut. Har Na+ porter som åpner seg når det kommer en impuls. Når porten åpner seg, vil spenningsforskjellen forandre seg.
K ioner blir lagt på utsiden, og negative ioner (anioner) blir lagt på innsiden.
Det vil skje en elektrisk spenning, det oppstår altså spenningsforskjell på cellemembranen. (spenningsforskjellen finner sted på den tynne cellemembranen, mellom utsiden og innsiden 0,6mV)
Na+ porter lukker seg fort, så snart aksjonspotensialet er nådd, vil det åpne en K+-port. (Når Na+ øker utenfor cellen, da øker osmolariteten)
Ionepumpa bidrar til å opprettholde forskjellen.
Replies

Du er inne på det riktige.

Kanskje du finner noe mer her?
http://www.nat.sdu.dk/users/sdu/lobro03/Natrium-Kalium%20pumpen.html
http://wwwarkiv.hinesna.no/2000/www2/idrett/fagansatte/Magne/membranpot.htm

Dette er vel også grunnen til at kaliumklorid intravenøst (altså i blodbanen) er direkte livsfarlig, mens tatt gjennom munnen helt ufarlig og brukes faktisk blandet med natriumklorid som sunnere salt enn det rene natriumkloridet. Leste i New Scientist at i USA brukes kaliumlklorid i den siste drepende sprøyta til henrettelse ved såkalt giftsprøyte. (OBS: Jeg er ingen tilhenger av dødsstraff!)
ok, tusen takk. skal prøve å se om jeg finner ut noe mer.
Hei, jeg er også opptatt av å forstå denne problematikken. Hva er årsaken til skjevfordeling av ioner i cellemembranen?

Kan noen komme med gode argumenter?

Takk

When men, even unknowingly, are to meet one day, whatever may befall each, whatever the diverging paths, on the said day, they will inevitably come together in the red circle.