Kraftig økning av Aluminium i naturen


Hei

Jeg tar opp etter dette spørsmålet da jeg av flere bekjente har fått høre at både vann, planter og luft inneholder massivt høyere mengder aluminium(aluminiumoksid) nå sammenlignet med bare for 4-5 år siden.
Noen som har registrert noe eller kan bekrefte denne påstanden?

Replies

Jeg finner i farten ikke noe belegg for den påstanden, men her er en interessant hjemmeside:
http://www.miljostatus.no/

Aluminium har en interessant, men komplisert kjemi. Al3+ forbinder seg med oksygen og OH i ulike forhold, styrt blant annet av pH. Noen av disse forbindelsene, kjent som labilt aluminium, er giftige. Sur nedbør bidrar til å frigjøre aluminium, og det er antatt at en del av de virkninger som følger forsuring stammer fra aluminiumsforgiftning.

AA
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av Agendadetektiv
Hei

Jeg tar opp etter dette spørsmålet da jeg av flere bekjente har fått høre at både vann, planter og luft inneholder massivt høyere mengder aluminium(aluminiumoksid) nå sammenlignet med bare for 4-5 år siden.
Noen som har registrert noe eller kan bekrefte denne påstanden?
Eg har ikkje høyrt liknande påstandar og er heller ikkje i stand til å finne eit einaste belegg for dette ved nettsøk.

Det som imidlertid er heilt klart er at langtidtrenden framover frå siste del av 1980-talet viser ei betydeleg forbetring på dei fleste parametra som vert målt både i luft og vassdrag. I 2013 hadde t.d norske vassdrag dei beste resultata sidan måleserien starta i 1986.

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/Old-klif/2012/Juli_2012/Synkende_tilforsel_av_sur_luftforurensning/

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/September-2014/Mindre-sure-norske-innsjoer/

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M173/M173.pdfArnorG