Replies

Når det er lov a skyte ulv som angriper hund, er det jo i praksis fritt fram for å kverke det som er av ulver i Norge. Det vil være umulig å motbevise en påstand om at ulven gikk til angrep.

Den loven må bort.
Rettspraksis på feltet har stort sett vært at det har vært omvendt bevisbyrde, dvs at man må bevise at felling skjedde under direkte angrep.

Sauebonde & Cand.Ikke
Vi får nå se hva som skjer i denne saken, da.

Det er litt trist om alt som skal til for å drepe de få ulvene vi har, er å ta med seg gevær og bikkje inn i et ulveområde.
Nødverge er eit prosjekt som er enklare viss ein har ein større bestand der det ikkje gjer så mykje om det går i veg eit og anna individ. Når ein legg opp til ein bestand som er langt under det som på noko vis kan seiast å vere håp for på lang sikt, vanskeleg nok saman med den svenske bestanden, er det i grunnen ikkje så stort rom for nødverge for anna enn når det er menneske som står i fare.

I ein bestand der alle individ betyr noko, og av og til nokre er meir viktige enn andre for å unngå innavl, er ikkje nødverge for nær sagt kva som helst særleg greitt.

Dessutan finst det nok både ærlege hundeeigarar og nokon som ikkje er det, akkurat som i andre grupper av folk. Det som kan gå bra i ei ideell verd treng ikkje gå så bra i praksis.

For å setje det på spissen: Viss det står opp ein dinosaur frå dei daude og dyret tar ei heilt alminneleg høne, så kunne det falle for ei kule. Då set ein husdyra i ei særstilling framfor ville dyr som er heilt ekstrem, og som det er veldig vanskeleg å forsvare.
Siste nytt om Østmarkaulven, det var ledertispa som ble skutt:
http://www.rb.no/nyheter/natur/ulv/det-var-ulvetispa/s/5-43-160046

AA
Føljetongen fortsetter:
http://www.rb.no/nyheter/ulv/natur/anmelder-skytteren/s/5-43-160463

http://www.rb.no/nyheter/natur/elg/vi-vet-ulven-er-der-men-ikke-i-hvilken-grad-den-pavirker-bestanden/s/5-43-162418

Til den siste saken, så er det vel også det å si at elgstammen ei tid har vært for høy i forhold til bæreevnen? Lusfluer og älvsborgsyke var det lite av før i tida, da det også var mindre elg.

AA
De fleste av oss er ikke abonnenter på Romerikes Blad, og kan derfor ikke lese artikkelen.

For min del gjør det ingenting om elgbestanden (og rådyrbestanden) går litt ned der jeg ferdes, på grunn av kryp som hjortelusflue og flått.
Det var ei moden dame her om dagen som spurde meg om kva ho kunne gjere med rådyra som grov opp heile hagen hennar.

Eg rådde ho til å melde seg inn i ein naturvernorganisasjon som jobbar for å få fleire rovdyr i skogen. Kjem ikkje på noko anna løysing.

Når ein treff rådyr midt i gata kl. 12 på føremiddagen, så går dei berre bak næraste ripsbusk og står der og ser på deg til du har gått forbi. Går, ikkje løper. Dyra har minst to føter på bakken til ei kvar tid.
Hva gjelder artiklene, så ser jeg nå at de ikke er tilgjengelige her jeg sitter på jobbenblush

Hjemme går det sømløst, så jeg var ikke klar over at siden var begrenset...

AA