juks og fanteri om klima


Dagbladet skriver:

(Dagbladet): Oljeselskapet Exxon var klar over klimaendringene så tidlig som i 1977, elleve år før det ble et offentlig tema, ifølge en fersk undersøkelse fra InsideClimate News, skriver Scientific American.

Denne kunnskapen var ikke til hinder for at verdens største selskap inne olje og gass, ExxonMobil som det i dag heter, i flere tiår nektet å anerkjenne klimaendringene i offentligheten.

Selskapet gikk til og med til det skritt å fremme feilinformasjon, på en måte som mange har hevdet likner det tobakksindustrien gjorde for å spre løgner om helserisikoen ved røyking, heter det.

...

Ifølge Greenpeace, skal Exxon ha brukt minst 30 millioner dollar på tenketanker som fremmer klimaskepsis.

...

http://www.dagbladet.no/2015/10/27/nyheter/utenriks/journalistikk/oljeindustrien/avsloring/41688788/

Replies

Naturligvis jobber oljelobbyen, og alle som jobber i oljebransjen, for å spre mest mulig skepsis om klimaforskningen. Det hadde sikkert jeg også gjort, om jeg var en av dem. blush