Verneblogg - STOR brann i Indonesia


Hei! Er du interessert i 'conservation'? Denne vernebloggen diskuterer måter du kan bli involvere deg i viktige miljøsaker.

Visste du for eksempel at det pågår en ekstremt stor brann i Indonesia nå? Denne brannen resulterer i mer CO2 utslipp PER DAG enn hele USA.

For å finne ut mer gå inn på følgende link: http://howtoconserve.org/2015/11/06/indonesia-fires/