Blomster og bier


Er det sånn at noen blomster bare blir bestøvet av noen bestemte insekter og hva er det som bestemmer det? Hva er det som gjør at natt og dag bestøves av humler og rød jonsokblom av sommerfugler (stemmer det?)
Replies

Jeg er ingen biolog, men kan prøve å svare litt..
Insekter har forskjellig fargesyn, og blir dermed tiltrukket av forskjellige farger. Nattinsekter blir tiltrukket av lyse blomster, som det er lett å se om natten. Dufter spiller også en rolle, siden insekter har veldig god luktesans. Det er forskjellig hva insektene synes er "god" lukt. Åtselinsekter blir f.eks. tiltrukket av blomster som lukter døde dyr. Vil anbefale biologi.uio.no, og bios.cappelen.no


Hei.
Jeg hadde en oppgave angående dette emnet for et år siden. Jeg kan ikke svare på det eksakte eksemplet ditt. Men jeg håper dette hjelper deg:


"...Pollinering kan skje på flere måter, og vindpollinering (dvs. ved hjelp av vind) er en av de to viktigste måtene. Den andre måten er insektpollinering, som er den mest vanlige hos planter med blomster. For at dette skal ta plass, må insektene tjene noe under prosessen. Blomsten kan ha spesielle utskillende organer, nektarier, som produserer aminosyrer og sukker som er viktige for insektene. Pollen har pollenkitt og ytre struktur som gjør at de lett festes fast. Når insektene besøker blomsten for å samle nektar, får de pollen på seg og frakter det videre til neste blomst. I dette samarbeidet tjener begge partnere, insektene får pollen og nektar, og plantene får seksuell formering. Blomster som satser på insektbestøvning har ofte lysende farger og sterk duft for å kunne lokke insektene til seg.
Utviklingen av blomsterplanter har foregått i lang tid i samspill med utviklingen av insekter. Dette kalles for koevolusjon. De plantene som hadde mer å tilby fikk hyppigere besøk av insektene, og derfor kunne disse plantene også lett formere seg og utvikle seg videre. Samtidig har blomstenes farger og duft sannsynligvis utviklet seg i takt med insektenes sans for farger og lukt. Ikke nok med at planteartene må konkurrere om å få besøk av insekter, de besøkene må også føre pollen til andre individer innenfor samme arten. Siden pollen fra en planteart vanligvis ikke befrukter andre arter, vil mye pollen bli overført til ingen nytte. I en del tilfeller har det derfor utviklet seg innsektarter som kun pollinerer bestemte plantearter. Plantens blomst er da bedre tilpasset de bestemte insektene. Insektene får enklere tilgang til næringskildene og plantene får større sjanse til formering..."Flueblomst er et eksempel der planten bestøves av bestemt insekt. Hannvepsen forvekser blomstene for hunner og prøver å parre seg med dem og vidrefører pollen til neste blomst den prøver å parre seg med. Du kan kikke på denne siden: http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Planter/Orkideer/Flueblomst.htm Det står mer der..