Sign In  Register

 

Kommentarer til funn i Artsobservasjoner


Finnes det noen metode for å komme i kontakt med den enkelte som har lagt inn funn på AO?

Mener det i "gamle dager" var forholdsvis enkelt å stille spørsmål til observatøren?

AA
Replies

Når du er innlogga og held peikaren på observatørnamnet i ei eller anna liste eller statistikk, kjem det opp nærare opplysningar om observatøren. Ligg epostadressa ope, så finn du han der.
Så lærte jeg noe nytt og nyttig i dag også.

AA