Grå fargelav ?, et hodebry


"Grå fargelav" er et hodebry synes jeg. Min oppfatning er at det trolig er snakk om flere arter - som kommer inn under "grå fargelav".

Størrelsen og formen på "grå fargelav" kan variere mye. Her er en form som jeg finner særlig på furu i fuktig skog. Den kan være flere dm^2 og er løst festet til substratet. Jeg har lurt på om dette kan være Parmelia squarrosa.
Replies

Jeg har en mistanke om at dette kan være Parmelia submontana, eller tjafsfargelav (nytt norsk navn). Arten er trolig vanlig i alle fall her på Sør - Vestlandet. Jeg mener jeg finner den hver gang jeg er på tur i Ryfylke. Den vokser trolig flere ulike trær.