Sign In  Register

 

«-1» under IndividCou


Jeg har lastet ned et excel-dataark fra Artsdatabanken og lurer på hva kodingen "-1" under IndividCou står for. Kan det være at antallet ikke er registrert, eller har det en annen betydning?
Last edited by Jan S. Krogh 16 May 2016 07:03
Replies